Wednesday, February 16, 2011

Waarschuwingen zonnevlammen
Houd u er rekening mee dat door de veranderingen in het aardmagnetisch veld ook de gelijde stroom van het ontvangen van de electrisch geladen deeltjes van zonnenvlammen nu ook niet alleen meer via de Noord en Zuid Pool zullen gelijden maar via de nieuwe coordinaties zullen plaatsvinden.

Deze veranderingen kunnen zorg gaan dragen voor grote stroomstoringen en uitval van electrisch en of computer compasgebonden systemen.

Houd de waarschuwingen zo goed mogelijk in de gaten en blijf zover mogelijk uit de zon.

Trek voor de zekerheid stekkers, radio en tv evt uit de stopcontacten mits u gaat werken of niet thuis bent. zo nodig schakel de schakelkasten uit zodat de straling niet via de netwerken uw apparatuur kapot kan maken.

Het is vrijwel 100 % zeker dat de zonnevlam impact zal uitoefenen op de aarde, in welke mate en welke plaatsen is tot nog toe niet bekend of in te schatten.

In het zeer recente verleden hebben zonnenvlammen al vaker grote problemen veroorzaakt, enkel in Canada kwamen eind jaren tachtig ruim 9 miljoen mensen zonder stroom electriciteit te zitten en kregen communicatienetwerken te maken met electrisch geladen storingen. Veel apparatuur was kapot door de electrische ladingen welke dan veelal door de stroomnetwerken geleid worden en de apparatuur kapotmaken.

Vooral ook computer geprogrameerde wagenparken kunnen ook hinder ondervinden van de zonnenvlammen, de computers in de auto zijn gevoelig voor statisch geladen deeltjes van de zonnenvlammen.

Houd er rekening mee dat ook verkeerslichtinstalaties storingen kunnen hebben waardoor verkeer in de war word gestuurd.

Scheepvaartverkeer moet rekening houden met storingen in compassystemen, computers en of navigatiesystemen.

Grote storingen kunnen nu ook zorgdragen voor verkeerd versturen van facturen en in de war gooien van adres gegevens wereldwijd.

Houd rekening met storingen in electrische deuren en instalaties zoals verwarmingsinstalaties welke ook gevoelig kunnen zijn voor deze stralingen.

Doordat het aardmagnetisch veld aan het wisselen is kan de zonnevlam voor grote storingen zorgen.

Nogmaals betreft de naderende zonnevlam een grote zonnenvlam welke met een ruime 100 km p.s op onze aarde af komt stormen.

Lichamelijke klachten zullen kunnen zijn, duizeligheid, evenwichtstoornissen, overgevoeligheid, jeuk, verbrand/ branderig gevoel op huid ( veelal in de zon).

Houd rekening met het feit dat de zonnevlammen zeer kankerverwekken kunnen zijn, mensen die hier gevoelig voor zijn raden wij aan de huid zeer goed te bedekken.

We zijn met spoed bezig een presentatie in elkaar te zetten o u te gaan voorzien van de juiste informatie, ook de landelijke media begint eindelijk te beseffen dat dit om iedereen gaat ook u als verslaggever of vrijmetselaar niemand uitgezonderd, We zullen allen moeten leren omgaan met elkaar en samen tot oplossingen gedwongen worden.

Mochten de communicatiesystemen uitvallen, raak dan vooral niet in paniek. Houd dieren in de gaten en probeer zo nodig vooral rustig te blijven. Houd rekening met de kans op totale uitval van energie en of communicatienetwerken.

Vliegverkeer moet ernstig rekening houden met kans op grote verstoringen in vliegcoordinaties en apparatuur, het is raadzaam de zonnevlam zeer goed in de gaten te houden en waar zo nodig is het vliegverkeer stil te leggen totdat de zonnenvlam haar kracht aan de aarde zal hebben gegegeven.

Mensen worden door deze statisch geladen energiedeeltjes zeer gevoelig, houd rekening met een verandering in gevoel en lichamelijke storingen zoals hoofdpijn en vooral duizeligheid.

Ook grote stemmingswisselingen kunnen de oorzaak zijn van de zonnevlammen.

Houd nieuws berichten van de overheden en lokale media goed in de gaten.

We zullen spoedig met meer informatie komen omtrent de 5e Zonspassage welke 2012 als einddata kent, maar uitschieters zal kennen tot 2013-2015.

Waarschuwingen gelden voor alle overheden omtrent manipulaties van de sattelietsystemen.

Vriendelijke groet,

Embassadorion group.