Friday, February 25, 2011

Stone Henge ( VK blogs)
Als je weet wat tijd is, dan heeft Stonehenge geen geheimen.. stonehenge

Met een klok meet je de beweging van de aarde in haar rotatie om de Zon. Maar soms heb ik het vermoeden dat velen dat intussen een beetje ontgaan is. Dat we 12 uren dag hebben en 12 uren nacht per etmaal slikken we voor zoete koek zonder ons nog te realiseren waar deze 12 uren van afgeleid zijn.


Dat de 12 maanden zijn afgeleid van de dierenriem die elk een bepaald sterrenbeeld vertolken is wellicht een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik kan niet anders concluderen, want tijd en beweging blijken in de wetenschap verder uit elkaar te liggen dan ooit.Dat we nu atoomklokken hebben en andere geavanceerde methoden gebruiken om tijd te meten is natuurlijk leuk en aardig. Maar een eenvoudige zonnewijzer waarmee je de beweging van de aarde meet, en dat tijdsverloop dus iets verteld over de constante beweging van de aarde rond de Zon doet men af als primitief geleuter.Men wil graag klokken hebben die nog zuiverder meten dan een zonnewijzer en ook niet falen als het een keertje bewolkt is. Mijn vraag is dan eigenlijk de volgende,Is er een klok die zuiverder de tijd meet dan een zonnewijzer?En ook nu, zoals veel van mijn artikelen, lijkt mijn vraag te eenvoudig en simpel bekeken. Maar ik vermoed dat dit komt omdat de wetenschap zichzelf gewoon niet te juiste vragen stelt. Een zonnewijzer laat in feite de constante beweging van de aarde zien en vertelt dus iets over de snelheid van de aarde. We hebben pas daarna een methode gezocht om tijd nog exacter te meten, maar die methode faalt dus.Wellicht is men zelfs vergeten dat we de meter te danken hebben aan een klok. Om u een klein beetje het idee te geven hoe de meter bepaald is, men gebruikte hiervoor een Zonnewijzer. U moet zich nu voorstellen dat vaste afstanden en tijdshoeveelheden nog niet bestaan. We zouden terug moeten naar de oorsprong om het heden beter te begrijpen.

De meter is niets meer dan een vaste afstand die de schaduw van de Zon aflegt op een bepaalde dag. Vaste lengtes bepalen we door tijd en snelheid te combineren. En de lengte van de meter is bepaald aan de hand van tijdsverloop op aarde en haar beweging.Een Zonnewijzer doet niets anders dan u de beweging van een schaduw te laten zien.

Je plaatst een stok in de grond op een zonnige dag en volgt gedurende die dag de schaduw die de stok u laat zien. Gelukkig heeft u een dagje vrij zodat u vanaf zonsopkomst tot zonsondergang de schaduw kunt blijven volgen.Iedere keer als u constateert dat de schaduw verschoven is plaats u een steentje op het uiterste puntje van de schaduw. Na een hele dag steentjes leggen liggen alle steentjes in een kromme lijn naast elkaar. Kortom, de baan van de schaduw ligt nu als een lijn voor u op de grond. Bij het eerste steentje kwam de Zon op en bij het laatste steentje ging de Zon onder.Bovenstaande is natuurlijk nog een beetje onnauwkeurig. Dus u doet de volgende dag exact hetzelfde experiment. Nu komt u als het goed is tot de volgende ontdekking, de Zon komt eerder of later op, dat ziet u aan de eerste steen van de vorige dag, en ook de positie van de Zon ( waar deze opkomt) is iets verschoven. Gedurende de dag zal er weliswaar weer een kromme lijn van steentjes ontstaat, maar als u erg exact bent loopt deze lijn niet exact over de lijn van de vorige dag.U heeft nog even de tijd en blijft dit experiment herhalen op iedere dag dat dit kan ( het moet niet bewolkt zijn) en zult na zo'n 365 dagen constantere dan de Zon weer exact opkomt op de dag waarop u uw experiment begon.De jaarkalender is nu klaar. Vanaf nu kunt u precies voorspellen waar en op welke dag van het jaar de Zon zal opkomen. En zelfs hoe lang de dag zal duren. De lijntjes van de stenen die de verschillende schaduwen weergeven vertellen u dat als het ware.U heeft ook een broer of een zus die s'nachts nooit zo goed kan slapen en eenzelfde experiment uitvoert. Hij begint de lucht te observeren als de Zon onder is en meet telkens de positie van de Maan. Behalve de positie zal hij nu ook constateren dat de maan soms vol is en soms slechts een streepje. Er zijn zelfs dagen dat hij de maan totaal niet ziet.Na een jaar hard werken en observeren heeft hij als het ware de nachtkalender ontworpen en kan daarna samen met zijn broer een weekje rust nemen.Als u bovenstaande begrijpt dan kan ik u misschien ook even uitleggen wat nu het werkelijke "geheim" van Stonehenge is. Stonehenge was een zeer geavanceerde zonnewijzer waarbij iedere steen voorspelde waar de Zon zou opgaan en wanneer de Zon zou ondergaan. Ook de verschillende seizoenen werken door middel van steen aangegeven. Maar het is een fabeltje dat de stenen ooit in een exacte cirkel zouden hebben gestaan. Denkt u nou echt dat de kaboutertjes dat hebben gedaan? ;)Bekijk anders eerst deze documentaire, ik kan u daarna uitleggen waarom men het fout heeft

Men veronderstelt nog altijd dat de stenen van stonehenge een perfecte cirkel zouden vormen. En dat is dus gewoon fout.Dit is hoe men het graag zou willen zien,

Als men echter naar de ware positie van de stenen kijkt dan is die cirkel helemaal niet zo duidelijk.De werkelijke positie en richting van de stenen is dat zij in een spiraal naar binnen lopen.

Zo dus,

Wat Stonehenge dus laat zien is in feite bovenstaande verhaal over de 2 broers die gedurende enige tijd de schaduw van de Zon volgde. Stonehenge was niet zomaar een zonnewijzer of klok. Het was meer als een kalender (een langere termijn klok) waarbij men precies kon zien wanneer de Zomer weer zou aanbreken of wanneer er weer een nieuwe maan zou zijn.En datgene wat de mens schijnbaar steeds weer vergeet is dat een klok niets anders doet dan de beweging van de aarde meten. En nu kunnen we natuurlijk wel heel leuk atoomklokken gebruiken, men is enkel vergeten dat deze klokken allemaal geijkt zijn aan de hand van de doodeenvoudige Zonnewijzer. Onze aarde inclusief het zonnestelsel heeft een absolute snelheid door het universum. De minieme snelheidsverschillen die wij kennen vallen in het niets bij onze werkelijke snelheid door het universum. Daar kan ik u natuurlijk nog veel meer over vertellen. Maar laten we ons eerst maar eens realiseren dat tijdsverloop niets anders is dan beweging. Daar blijkt men soms een beetje moeite mee te hebben, we kijken niet meer genoeg naar de sterren...

Vriendelijke groet,Rudolfhendriques