Sunday, February 27, 2011

Communicatie grootste oorzaak oorlogen, verschillen en ongelijkheid...


Commucatie, een van de grootste oorzaken altijd geweest van geschillen en gewoontes, wat de een normaal vind is voor de ander onbeschoft..

Communicatie kan in vele soorten uitgezonden worden in het aards systeem, universeel systeem en ons fractaal systeem, ons fractaal systeem is gekoppeld aan een natuurpatroon welke gevoelig is voor bepaald gebruik van woorden en of beelden op de juiste trilling.

De manier van spreken op de juiste trilling is van groot levensbelang vooral voor staatshoofden zoals onze eigen Koningin Beatrix waarbij de troonrede op een trillingsfrequentie moet worden uitgesproken om niemand een negatief gevoel te gaven of voeding te geven voor kwade gedachte.

De kracht van communicatie is enorm, door de juiste manier te vinden en juist daar eens een goede lijn in te gaan bepalen leren we geduldig worden en met zijn allen een taal uit te spreken, te beelden en na te volgen, dit is de natuur zoals die voor ons bepaald is vanuit onze natuurlijke genen ook wel gezegd groepsfractal..

De verschillende gebruiken en verschillende manieren van communiceren is altijd de bron geweest van communicatiestoornissen met oorlogen als gevolg, ons bewustzijn en onderbewustzijn reageerd op trillingen en geeft signalen door aan ons brain wat weer de signalen doorgeeft aan ons menselijk lichaam wat te doen of te verwachten.

De nu boven "kleine" "grootheden"zoals Hitler, Cesar, Napoleon enz dachten slim iedereen af te zijn en wisten de pine gland zo te manipuleren dat vele miljoenen mensen hen volgden echter vergaten zij dat ook onze stembanden reageerden op trillingen aan de hand van de juiste frequenties.

Zie het als een logica afspreken om met zijn allen op de hele wereld aan diezelfde kant van de weg te rijden, diezelfde regels te creeren met maar een doel een zo goed mogelijk verkeers en of communicatiesysteem te creeren waarbij maar een doel voorop gesteld zou mogen worden, het voortbestaan en in GOEDE banen leiden van onze mensheid en onze toekomstige kinderen.

De miscommunicatie en wir war in alle systemen leiden dagelijks tot conflicten en stoornissen welke uit de wereld geholpen kunnen worden door een bepaalde lijn te bepalen in logica, juiste trilling en frequentie van taal, beeld en geluid, dit zal veel oorlogen kunnen gaan voorkomen en menig wereldleider tot inkeer brengen.

Het verschil word al aangeleerd van kinds afaan en is vanuit natuurlijke logica gecreerd ( chaos), nu echter is een tijdperk aangebroken waar we elkaar nodig hebben ieder mens stuk voor stuk.

"Zijn" kennis, taal en eigen logica zijn nodig ons tot oplossingen te dwingen omdat de natuur geen tijd kent, geen zondag inplant geen sabbat inlast of een ramadan inlast om even tot inkeer te komen, de natuur is alles stromende en altijd bewegende energie.

Het verleden kan enkel pas ontrafeld worden als wij gehele mensheid dictator of niet de hoofden bij elkaar steken en in vorm van oplossingen gaan denken zonder de natuur hier schuldig aan te wijten, zonder verzinselen in de wereld te brengen zoals opwarming van onze aarde omdat meetapparatuur slechts op die plaatsen op aarde staat waar het inderdaad opwarmt vergetende dat op de andere plaatsen op aarde het wel degelijk afkoelt..

De miscommunicatie in ALLE systemen is omdat we ieder mens op zich als individu blijven denken maar wel graag bij groepen willen behoren om sterker te lijken, de manier waarop wij de eer aan ons zelf willen behalen zal ons dit keer de kop kunnen kosten niemand die kans te geven te overleven de komende jaren.

De manier van verschillend lezen van kalenders, geschriften heroglieven zal uiteindelijk op een gelijke taal uit gaan komen omdat enkel dit de mens tot oplossingen dwingt te komen en niet langer dorpen, steden en of hele bevolkingsgroepen af zal zonderen omdat men niet over de taal, beeld en of geluidsvaardigheden beschikt die ervoor zorgen dat ook iedereen het zal begrijpen.

het uitspreken van een bepaalde taal zal direct zorgdragen voor minder ongelukken, minder conflicten en minder confrontaties zoals oorlogen.

De manier waarop JIJ JOU woord uitspreekt is niet alleen voor jou de voeding iets kapot te maken of juist te laten overleven maar kan ook voor anderen zeer dodelijk zijn enkel al door het woord uit te spreken en automatisch de vloek uit te spreken over de persoon in kwestie of over een geheel volk zonder dat de mensen zich hier bewust van zullen zijn.

De manier waarop dus communicatie plaats hoort te vinden is dus van levensbelang voor iedereen omdat eindelijk het bewustzijn van de mensheid op een niveau gebracht zal worden dat kwaadheid of de uiting hiervan zorgdraagd voor straf voor niet alleen JOU eigen lichaam maar ook alle mensen om jou heen of die mee luisteren.

De mens heeft het zichzelf onwijs moeilijk gemaakt telkens woorden te verzinnen of aanhangsels te maken welke nergens op slaan en de taal alleen maar moeilijker maakt waardoor mensen de taal ook niet meer zullen begrijpen en afstand nemen van bijvoorbeeld regeringsgroepen en of groepen in vorm van religie, verenigingen en of overheden.

In ALLE oude talen werd enkel het symbool ( beeld) met woord gebruikt informatie door te geven zodat het leven voor de volgende generaties een stuk makkelijker zou kunnen zijn.

Mijn advies is dan ook voor alle overheden om eerst eens tot een gezamenlijke taal te komen en begrijpbaar over te komen op de bevolking, medemens en ook u als aardling niemand uitgezonderd.

Naar mijn inziens is dus het gebruik van comma, . of ieder ander dergelijk symbool overbodig geworden omdat de wetenschap bij vrijwel ieder mens van nature aanwezig is de woorden op die juiste wijze te begrijpen zonder het echt te hoeven schrijven.

.ls j. w..t w.t d. j..st. w..rd.n b.h.r.n t. z..n .n w.t.nsch.p g.l..d .n tr.ll.ng.n d.n w..t .lk m.ns .nd.v.d. ..k v.n n.t.r. d. .mp.ct .n b.d..l.ng v.n i.d.r w..rd.

Je onderbewustzijn is dus ALTIJD net zolang zoekende totdat de waarheid zich uiteindelijk achterhaald van de intentie van elk bedoeld woord geschreven vanuit waarheid liefde en 100 % overtuiging.

Hier kan geen universiteit tegenop omdat de hoeveelheid IQ van een persoon niets van toepassing heeft op de kwaliteit die jij grotendeels zelf bepaald in het leven. De keuze wilskracht en de vrije toegang tot informatie zijn in elk land als eerste regel moeten staan in de grondwet.

Een dokter roept keihard dat de IQ van een persoon belangrijk is maar noemt een loodgieter of dakdekker vaak een persoon met laag IQ TODAT ook zij die mensen nodig hebben..


Ik HOOP dat door dit bericht menig mens eens anders gaat denken en de bron van alle informatie bij zichzelf zal zoeken voor men boos word of voor men overgaat op oorlogen en conflicten..


Het ligt maar waar men de focus op legt, op welk deel informatie, op welke wijze communiceren wij.. laten we gaan kiezen voor een vredevolle aarde waarbij ook miscommunicatie tot het verleden zal kunnen gaan behoren..

Dat de Chinezen of Japanners anders lezen dan bijvoorbeeld Nederlanders, Arabieren Engelsen of Amerikanen hoeft niet te zeggen dat de bedoelding en intentie van het BEDOELDE woord slecht is, het is kwestie van geduld hebben en begrip op willen brengen om dat te begrijpen wat de taal der ziel ons tracht te laten begrijpen...

Het leren gaan spreken in een gezamenlijke taal is dus van levensbelang voor het voortbestaan van ons mens zijn allen gezamenlijk weer terug te gaan in onze moedertaal.

Laten we met zijn allen tot een taal geen komen, en laat ik met klem in opdracht van hen boven zeggen dat in deze database met OPZET niet gelet word op comma,s punten en of andere verzonnen hectiek vanuit mensen, omdat de intensie en boodschap van het uitgesproken of verbeelde woord in hele andere dimmensies plaatsvind als iemand fout aanrekenen voor een stomme comma of symboliek door de mens verzonnen puur door geld te verdienen ...

Ik hoef niet bij een bepaalde religie te behoren, ik hoef me niet als bepaalde instantie of stichting naar buiten toe te formuleren het is u als mens eigen fout niet de logica en mystiek te WILLEn begrijpen van wat de boodschap vanuit enkel deze database al inhoud

U bent waarheid
U bent wijsheid
U bent de toekomst
U bepaald grotendeels gezamenlijk wat de toekomst brengen moge..

Laat het u nu samen zijn samen worden en samen gaan creeren..Earthling... ben je omdat je durft te spreken vanuit de ziel ...

Er is simpelgezegd geen God die boven begrijpt waarom deze mensheid het zichzelf zo moeilijk maakt met de wetenschap en kennis uit het verleden en heden die weg niet te weten wat te bewandelen in de toekomst..

De mens heeft zichzelf vervreemd van zijn eigen moeder taal zijn eigen ziel zijn, alleen wanneer dat weer ontdekt zal worden zal deze aarde weer een kunnen zijn in denken doen en opnieuw fractal vormen van een gezamenlijk en natuurlijk mens zijn..

Het weer een laten worden dus ook van de taal behoort tot een duidelijke keuze van deze mensheid..
Liefdevolle groet,

Rene van den Brink

Veenendaal