Thursday, February 24, 2011

Iets nalaten of tot stof wederkeren...


Met 2012 in aantocht zou ik graag wensen dat iedereen het bewustzijn mag krijgen en bezitten wat ik inmiddels heb mogen inzien.

Iets opgeven wat je lief is en vertrouwd was je hele leven is onze allermoeilijkste taak in ons menselijk bestaan.

lang heb ik in stilte mogen/moeten blijven om na te mogen denken en te mogen inzien dat onze tijdsgeest een geest is die wij enkel samen kunnen bevatten en verder zouden kunnen ontwikkelen.

Nu reeds 9 jaar geleden toen ook ik erachter kwam dat ik over gaven beschikte die mij daarvoor niet bekend gemaakt waren werd mij iets duidelijk dat de mens iets na kan laten op deze aarde zonder veel geld te hoeven verdienen. Vaak keek ik op vroeger tegen mijn oude werkgevers die zich hadden opgewerkt bovenaan te komen en waar ieder personeelslid tegen opkeek. Totdat het punt van overlijden kwam en de zaken over werden genomen of verkocht aan derden en de familietraditie niet meer kon worden doorgegeven omdat het geld de makkelijkere en mooiere weg leek.

Mijn oude werkgever was zo iemand, altijd werken altijd ervoor het personeel en de zaak zijn en nooit vrij en nooit vakantie altijd werkende.. Iedereen keek tegen hem op en schudden de man de hand. iedereen liep bij deze man binnen en wilde bij hem kopen. iedereen wilde meeliften op zijn aards succes.

Nu jaren later fiets ik nog steeds langs de zaak en de plaats waar vroeger een zaak stond waar ik tegen opkeek en me vaak afvroeg die man wist het het hoe je iets op kan bouwen.. maar nu deze persoon overleden is snap ik de boodschap waarom, wanneer en hoe we iets op behoren te bouwen wat tot ver in de toekomst nog gesprekstof is..

Nu jaren later is de zaak verkocht en overgegaan in andere handen en naar mijn idee heeft de man toch iets anders ingeschat dan hij kon indenken, de zaak was niet meer, hij leefde niet meer, zijn familie zette de traditie niet voort, het geld was vrijwel op en de naam van de zaak was veranderd waardoor niemand de naam meer uit zou spreken in het Veenendaal van nu, voor wie had de man eigenlijk gewerkt..

leven is bedoeld om te genieten lieve mensen, leven is bedoeld niet alleen iets op te bouwen voor korte duur maar ook iets na te laten waar we zeer lange tijd van mogen genieten, de weggooi maatschappij van hedendaags doet ons boven zeer verdriet, Tv,s waarin chips zitten gebouwd die na bepaalde periode kapot gaan, witgoed apparatuur wat niet langer meegaat dan een aantal jaren allemaal gericht op het nieuw creeren van verkoop en omzet, niets achterlatend voor de volgende generaties..

Naar mijn idee zouden al die directeuren zich zeer triest moeten voelen te weten dat zodra zij de pastover maken er niets overblijft van hen dan stof en niemand meer over hen praat omdat ze enkel iets nagelaten hebben wat kapot gaat en niet lang mee zal gaan.. ik vraag me af of elke directeur van een bedrijf op deze aarde hier bij stil staat..

Wanneer zouden zij eindelijk eens bewust worden dat iets creeren vanuit liefde zou mogen zijn en niet van hebzucht en geldzucht lieve mensen dat is iets aards iets tijdelijks, want iets nalaten voor je medemens in goede zin daar zal nog eeuwen over worden gesproken als je dit tenminste goed doet.

Mij doen de bedreigingen niets meer, mij is die wetenschap allang gegeven dat de database en de informatie die wij hebben door mogen geven voor lange tijd gespreksstof zal mogen zijn hopelijk voor nieuwe generaties voldoende stof om te mogen creeren vanuit liefde voor zeer lange tijd...

Ik ben niet bang om dood te gaan omdat ik weet dat alle stof die op zal waaien ook na mijn dood voldoende gespreksstof op zal leveren voor menig wetenschapper voor menig medemens, ik heb mogen doorgeven vanuit onvoorwaardelijke liefde ondanks de medemens mij aandeed, ik heb mogen leren mijn pijn in dit leven om te zetten in geloof en 100 % hoop in onze toekomst, het is slechts voor vele medemensen om mij heen de vraag of in dit leven en in het next...

Wees niet gevreesd voor wat komen gaat, want zij die de chaos zullen beschrijven zullen de sleutels van het leven aangereikt krijgen.

Voor mensen die veel dieper in het leven willen kijken raden wij aan naar de informatie bijeenkomsten te komen welke bij Ceruso Leescafe gehouden zullen gaan worden. Mij is geleerd open te staan voor iets nieuws, nieuwe wegen te durven bewandelen en niet bang te zijn voor het onbekende, mij is geleerd dat wij mensen de allermoeilijkste taak hebben in dit leven iets moois te mogen creeren voor volgende generaties in een schitterende toekomst. Mij is geleerd dat ik niemand hoef te veroordelen op dat wat hij of zij zal willen geloven of vasthouden, mij is geleerd om te kijken als gevaar dreigt maar mij is ook geleerd weer op te staan als ik gevallen was.. lerende, ziende en vooral delende met mijn medemens..

Voor de mensen die meer willen weten over dat stukje waarheid van moeder aarde, raad ik aan naar de informatie bijeenkomsten te komen bij leescafe Ceruso op de Leinweberstraat 8 te Veenendaal waar aanstaande zaterdag 26-02-2011 van 14.00- 16.00 weer een informatie middag gegeven zal worden en 2012 niet in een licht gezet zal worden van rampspoed maar van overvloed, nieuwe creaties en nieuwe mogelijkheden ook voor u..

Deze tijd vergt slechts een aantal uren van u maar verrijkt u de rest van uw leven met wonderbaarlijke informatie waarna u iedere logica ieder gezichtsveld in moeder natuur en ons aars bestaan anders zal gaan bekijken.

Vandaar niet alleen deze oproep aan iedereen richting deze informatie lezingen te komen maar ook tot een stukje bewustwording van de grote veranderingen die reeds gaande zijn op in en rondom onze aarde zonder dat menig mens dit nog doorheeft, hoe moeilijk is het even uit uw dagelijkse ritme te stappen en even tijd te maken zodat ook jij weet wat komen gaat.

Ik zie dit als een groots geschenk te mogen weten, te mogen zien en vooral te mogen delen zoals Nelson Mandele en Bischop Tutu het zo mooi tegen mij zeggen, Als ik zag mocht ik delen, als ik voelde mocht ik delen, als ik ervaarde mocht ik geduld opbrengen om later de ervaring uit te mogen spreken van het zien ervaren en het voelen.

Ik hoop dat velen de moeite en tijd willen nemen naar de informatielezingen te komen.
Nu met de juiste mensen om ons heen is er meer mogelijk geworden, meer duidelijk geworden en zal meer kunnen worden ervaren elke dag weer, tot op de dag van vandaag ongelooflijk mooi...

Kom dus ook naar deze informatie dagen toe.. u zal perplex staan zo mooi onze aarde is, gaat doen en vooral zal gaan creeren ondanks alles wat wij haar hebben aangedaan vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Meer informatie omtrent de lezingen: ( tijdelijk) info@Ceruso.nl 0318 - 821 684) Veenendaal.

Geloven in iets kan alleen worden ervaren als je de ware waarheid zelf ervaard en zelf ziet door vallen en weer op te staan.. wij mensen hebben een muur gebouwd tussen de natuur en ons eigen mens zijn, de muur is gecreerd door ons mens zijnde, we zijn op plaatsen gaan wonen waar de natuur geen muur kent, we onbekend geworden mat gewone gedragsregels van de aarde waarbij alles stroomt en alles in beweging is en niet vast te zetten is in onsterfelijkheid, want wie het sterfelijke en onsterfelijke als een ziet, leert ook die muur af te breken, laat ons gezamenlijk steen voor steen die muur weer weghalen zodat wij alleen weer een zullen kunnen voelen met dat aards zijn, met alle fouten, met alle wilskracht en vanuit alle onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen..

Ik heb mogen leren door muren heen te kijken, over muren heen te springen al waren ze zo hoog dat niemand over de muur zou kunnen klimmen, zodra je WEET dat de muur slechts dat stukje aarde is waarvan de mens denkt dat de muur hoog en sterk is zal de waterstroom van de aarde de muur omverwerpen net zoals de gedachte van het licht dwars door elke ,uur heen zal schitteren alleen al daarom vind ik de gedachte alleen al intens mooi dat niet de mens de muur heeft opgeworpen maar de muur de mens gemaakt heeft zodat zij eens op een dag zal beseffen dat de afstand die jij dan creerd jouzelf tekort laat komen zodat je niet vrij kan genieten, niet vrij kan bewegen en niet vrij kan delen met een ieder die jij wilt.

De muur is slechts dat stukje gedachte in jou eingen brain wat zo hoog lijkt, zodra je leert zien met een adelaarsoog zie je overal om je heen grote ladders staan om tegen muren op te klimmen,

Nu pas besef ik dat de muur mijn oude baas was waarvan de mensen afhankelijk waren en aan hem hingen omdat ze hem nodig hadden, nu pas besef ik dat jaren later niemand meer zijn traditie door wilde zetten en niemand hem meer nodig had en verder was gegaan met zijn leven, toch had ik een ongelooflijke mooie levensles van deze man gekregen verder te kijken dan de sky verder te kijken dan dit universum en verder te denken dan menig ander persoon hier op aarde kon indenken, ik leerde elke dag weer wat mijn oude baas me toen verteld had alleen deze gedachte alleen al dat slechts 1 iemand nodig is in jou verhaal te willen geloven is al genoeg de persoon weer tot leven te roepen en die ervaringen te willen leren delen zoals hij dat bedoeld zou hebben, jammer dat zijn levensdoel niet werd voortgezet, jammer dat niemand die boodschap doorhad zoals ik hem doorhad, jammer dat de mensen pas over mensen zullen gaan spreken als men dood is..

Ik heb de man waarvan ik geen naam wil benoemen altijd als groot voorbeeld gezien in goede zin en kwade zin, hij was mijn leermeester hoe ik het goed kon doen en hoe ik het anders kon doen, hij leerde me van mijn fouten te leren, hij leerde me op te staan als ik viel, en hij leerde voor mezelf op te komen in dit leven alleen daarom al vind ik persoonlijk dat iedereen een leermeester zou mogen zijn al is het slechts een persoon waaraan je iets kan leren of mee mag delen,

Nu pas besef ik dat tijd iets gecreerd is door de mensen geest, tijd het mooiste medicijn is wat wij mensen ons konden wensen , tijd iets is waar we van op aan kunnen zodra je de ware cyclus van het leven en de dood kent dan pas leer je de muur weghalen die je in je eigen leven hebt gecreerd..

Hopelijk komt ook u een kijkje nemen.. op de informatie bijeenkomsten voor 2012 zodat

In alle liefde groet ik u hopelijk tot dan,

Rene van den Brink

Veenendaal Nederland