Friday, February 25, 2011

Media zwijgt meteorietinslagen "dood... " ( Meerdere media/ Quasi Mundo/ Xander nieuws.. meerdere bronnen)




Quasi Munbdo ...

Media zwijgen over 4 inslagen meteorieten sinds begin 2010

Het klinkt als de zoveelste complottheorie, met dit verschil dat er behoorlijk veel aanwijzingen (en filmpjes) bestaan die erop wijzen dat deze wel eens waar zou kunnen zijn. Geen enkele Westerse zender berichtte erover, maar de Zuid Amerikaanse media stonden er bol van: op 10 februari 2010 kreeg Mexico een inslag van een meteoriet uit de ruimte, die een krater van 30 meter breed achterliet, te verduren (1). Sindsdien zouden er in Colombia en in de Amerikaanse staten Californië en Pennsylvania eveneens meteorieten zijn ingeslagen.


De meteoriet in Mexico stortte rond half 7 ‘s avonds neer tussen de stadjes Ahuozotepec en Cuautepec en veroorzaakte zo’n enorme explosie, dat op vele kilometers afstand ruiten sneuvelden en gebouwen heen en weer zwaaiden. Ook zouden er gewonden zijn gevallen en zouden een weg en een brug zijn beschadigd of verwoest. Toen duidelijk werd dat het om een meteoriet ging sloot het Mexicaanse leger het gebied af van de buitenwereld. Talloze mensen -tot zelfs in de hoofdstad Mexico City- zouden getuige zijn geweest van de aanstormende meteoriet, die een krater van 30 meter breed in de grond sloeg. (2)(3)(4)

In het Zuid Amerikaanse land Colombia sloeg op 5 september 2010 een nog grotere meteoriet in (5). Rond tien over drie ‘s middags werden Colombianen opgeschrikt door een plotseling vuurbal aan de hemel, die met een enorme knal op Aarde explodeerde en een gapend gat van 90 meter breed achterliet (6).

De twee meteorieten in de Verenigde Staten werden in het nieuws ‘gasexplosies’ genoemd. En dat waren het ook. Wat echter niet verteld werd was dat de oorzaken van deze explosies waren: meteorieten uit de ruimte die insloegen en een gasleiding raakten. Met zo’n 4,2 miljoen kilometer ondergrondse gasleidingen in Amerika is dat niet zo moeilijk voorstelbaar als het op het eerste gezicht lijkt. Iedere meteoriet die in een bevolkt gebied inslaat maakt daarom grote kans een gasleiding te raken.

Na de gasexplosie in San Bruno, Californië werden de TV-stations overspoeld met telefoontjes en emails van getuigen die pal voor de explosie een donderend geluid in de lucht hadden gehoord. Enkelen hadden daadwerkelijk iets brandends naar beneden zien komen en dachten aan een neerstortend vliegtuig. ABC’s 10 News meldde dat er die ochtend een vuurbal aan de hemel was gezien, die helemaal vanuit Mexico tot aan Long Beach werd waargenomen (7). De kustwacht verklaarde dat het inderdaad een meteoor was (meteoor: verbrandt in de dampkring; meteoriet: stort op Aarde neer).

Op de foto van de explosie in San Bruno is duidelijk een krater te zien. Het puin van de ontploffing bevindt zich maar aan één kant van de krater, wat duidt op een inslag. Nog een duidelijke aanwijzing dat het om een meteoriet ging: op dezelfde plek registreerden seismografen een aardbeving van 1.1 op de schaal van richter, op NUL kilometer diepte (8).

'Media zwijgen over 4 inslagen meteorieten sinds begin 2010'

--------------------------------------------------------------------------------
Xander nieuws :


Het klinkt als de zoveelste complottheorie, met dit verschil dat er behoorlijk veel aanwijzingen (en filmpjes) bestaan die erop wijzen dat deze wel eens waar zou kunnen zijn. Geen enkele Westerse zender berichtte erover, maar de Zuid Amerikaanse media stonden er bol van: op 10 februari 2010 kreeg Mexico een inslag van een meteoriet uit de ruimte, die een krater van 30 meter breed achterliet, te verduren (1). Sindsdien zouden er in Colombia en in de Amerikaanse staten Californië en Pennsylvania eveneens meteorieten zijn ingeslagen.



De meteoriet in Mexico stortte rond half 7 's avonds neer tussen de stadjes Ahuozotepec en Cuautepec en veroorzaakte zo'n enorme explosie, dat op vele kilometers afstand ruiten sneuvelden en gebouwen heen en weer zwaaiden. Ook zouden er gewonden zijn gevallen en zouden een weg en een brug zijn beschadigd of verwoest. Toen duidelijk werd dat het om een meteoriet ging sloot het Mexicaanse leger het gebied af van de buitenwereld. Talloze mensen -tot zelfs in de hoofdstad Mexico City- zouden getuige zijn geweest van de aanstormende meteoriet, die een krater van 30 meter breed in de grond sloeg. (2)(3)(4)

In het Zuid Amerikaanse land Colombia sloeg op 5 september 2010 een nog grotere meteoriet in (5). Rond tien over drie 's middags werden Colombianen opgeschrikt door een plotseling vuurbal aan de hemel, die met een enorme knal op Aarde explodeerde en een gapend gat van 90 meter breed achterliet (6).

De twee meteorieten in de Verenigde Staten werden in het nieuws 'gasexplosies' genoemd. En dat waren het ook. Wat echter niet verteld werd was dat de oorzaken van deze explosies waren: meteorieten uit de ruimte die insloegen en een gasleiding raakten. Met zo'n 4,2 miljoen kilometer ondergrondse gasleidingen in Amerika is dat niet zo moeilijk voorstelbaar als het op het eerste gezicht lijkt. Iedere meteoriet die in een bevolkt gebied inslaat maakt daarom grote kans een gasleiding te raken.

Na de gasexplosie in San Bruno, Californië werden de TV-stations overspoeld met telefoontjes en emails van getuigen die pal voor de explosie een donderend geluid in de lucht hadden gehoord. Enkelen hadden daadwerkelijk iets brandends naar beneden zien komen en dachten aan een neerstortend vliegtuig. ABC's 10 News meldde dat er die ochtend een vuurbal aan de hemel was gezien, die helemaal vanuit Mexico tot aan Long Beach werd waargenomen (7). De kustwacht verklaarde dat het inderdaad een meteoor was (meteoor: verbrandt in de dampkring; meteoriet: stort op Aarde neer).


Op de foto van de explosie in San Bruno is duidelijk een krater te zien. Het puin van de ontploffing bevindt zich maar aan één kant van de krater, wat duidt op een inslag (zie foto hieronder). Nog een duidelijke aanwijzing dat het om een meteoriet ging: op dezelfde plek registreerden seismografen een aardbeving van 1.1 op de schaal van richter, op NUL kilometer diepte (8).




Op de volgende video is te zien hoe de vuurbal in San Bruno explodeert. Jammer genoeg is de volledige opname van YouTube verwijderd. Op deze video was namelijk te zien hoe de man, die op de voorgrond in zijn auto stapt en wegrijdt alsof hij niets bemerkt, iets in de lucht lijkt te zien, enorm schrikt, en vervolgens maakt dat hij wegkomt. Dat verklaart waarom hij op het filmpje niet meer op of om kijkt (9).

De meest recente meteorietinslag vond plaats in Allentown, Pennsaylvania (zie foto hieronder), waar vijf huizen werden verwoest, nog eens 40 werden beschadigd en 5 mensen de dood vonden. In het midden van een stadje was een enorme krater te zien. Ook hier luidde de officiële verklaring: enkel een gasexplosie.



Gasexplosies en zelfs bommen van ruim 200 kilo laten echter nooit dergelijke diepe kraters na als in San Bruno en Allentown. Dr. Bill Deagle, die aanwezig was op de lokaties van de twee andere gasexplosies, zei dat deze heviger waren dan die in San Bruno en Allentown, maar geen krater hadden nagelaten. Ja, er zal sprake zijn geweest van een gasbrand, maar pas nádat er een meteoor was ingeslagen en als gevolg een gasleiding werd geraakt.

Eveneens opmerkelijk: precies rond de gebeurtenissen in Allentown zou de Aarde maar net zijn gemist door drie asteroïden:



Merk op dat de 3 meter grote asteroïde 2011 CF 22 op slechts 0,1 LD (Lunar Distance) de Aarde zou zijn gepasseerd. Dat is een afstand van circa 38.000 kilometer, astronomisch gezien onwaarschijnlijk klein (10).


Getuigen in Allentown verklaarden dat hen de toegang tot de lokatie van de gasexplosie werd geweigerd door officials van het ministerie van Homeland Security. Het is onduidelijk waarom de explosie in Allentown een zaak van nationale veiligheid was indien het inderdaad enkel een gasexplosie betrof. (11)


Westerse media zwijgt

De reden waarom de Westerse media de vele aanwijzingen dat het hier om inslagen van meteorieten gaat niet oppikken is mogelijk de al vele jaren aan de gang zijnde manipulatie van de massa, die ten koste van alles moeten blijven geloven dat alles onder controle is, de samenleving 'maakbaar' is en daarom alle problemen op te lossen zijn. Denk onder andere aan de regelrechte leugens over Co2 en Global Warming. Waarschijnlijk denkt de machtselite dat de burgers alleen maar onrustig worden als ze merken dat bepaalde zaken buiten de macht van iedere overheid liggen, zoals de extreme weersomstandigheden van de laatste tijd, en in dit geval ook de inslagen van meteorieten uit de ruimte.

Daarnaast kan het een aanwijzing zijn dat de elite ervan op de hoogte is dat we in de mogelijk al nabije toekomst met nog meer -en wellicht veel zwaardere- inslagen geconfronteerd zullen worden. Hier betreden we echter wél heel duidelijk het gebied van complottheorieën.


De kans om geraakt de worden door een meteoriet is overigens buitengewoon gering. 70% van het oppervlak van de Aarde bestaat uit water, en van de overgebleven 30% land is 70% onbewoond. U loopt veel meer kans om op een zebrapad door een auto omver gereden te worden dan ooit te maken te krijgen met een meteorietinslag. Dat verandert echter als de meteoriet fors grotere afmetingen heeft, bijvoorbeeld een diameter van vele tientallen, honderden of zelf duizenden meters. Een inslag van een rotsblok van dergelijke omvang zou een heel continent kunnen wegvagen.

Wormwood

De christenen onder ons zullen ongetwijfeld onmiddellijk denken aan wat in het laatste Bijbelboek Openbaring wordt voorzegd over de eindtijd. Twee opeenvolgende teksten zouden over een meteoriet of asteroïde uit de ruimte kunnen gaan die op Aarde zal inslaan:

'En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.'


'En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem (Engels: Wormwood). En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.' (Openbaring 8:8-10)



Xander

(1) SOTT.net
(2) YouTube (website nieuwsbericht)
(3) Milenio.com
(4) Periodico Digital.com
(5) YouTube (Colombiaans nieuws)
(6) YouTube (getuige)

(7) YouTube (ABC 10 News)

(8) Earthquake.USGS.gov (inmiddels verwijderd)

(9) YouTube

(10) Spaceweather.com
(11) Rabbit Hole (bron)