Friday, February 25, 2011

Shifting en roteren een groot verschil... ( 2012 )


Wat is shiften..

Shiften is het doorschuiven of eigenlijk mooier gezegd omwisselen van een energieveld. Dit omwisselen is noodzakelijk om de vorm te kunnen handhaven die genetisch word bepaald. Het shiften heeft alles te maken met een natuurlijk proces zoals ook atomen en mitose aanhouden.

Door de energievelden constant te wisselen kan de vorm worden gecreerd en de belichaming worden gevormd. Het shiften is dus een automatische cyclus van wisseling in energievelden van ook de aarde. Het shiften heeft dus niets te maken met het "eindjaar" 2012 maar is onderdeel van een zon en of maanpassage zoals voorspeld was waarvan de eindcyclus en begincyclus in elkaar overlopen en het overgangspunt op 21-12-2012 is voorspeld.

Het shiften is dus het veranderen van een energieveld en het omwisselen van het energieveld om een vorm te behouden. Dit patroon is meestal in de vorm van DNA patronen te volgen, door het telkens wisselen van dit energieveld behoud het haar krachten.

Roteren...

Roteren is een onderdeel van het shiften waarbij de energievelden verwisseld worden en de vorm kan worden behouden, dit proces gaat langzaam mee en heeft te maken met electro magnetische ladingen zoals een Noord en of Zuidpool ( Zuid was -- veld evenaar 0 veld en Noordpool was + veld.

Om het roteren mogelijk te kunnen maken moet een energieveld kunnen wisselen en kan enkel door samenwerking met elkaar roteren. De magmastroom die normaal altijd stroomt kan dus gestopt worden door een plotselinge verandering in de luchstromingen waardoor de energielaag afkoeld, stold en dus een nieuwe kant op word gedwongen.

Op deze manier is het dus mogelijk voor de aarde een langzame rotatie mogelijk te maken dit roteren kan "gelezen" worden aan de hand van de stand van zon maan en sterren zo ook sterfte aan dieren mensen en flora en fauna.

Zodra dus de lava zal stollen in de aarde, zal dus ook de yetstream tot stilstand komen en kan de lave dus langzaam aan richting nieuwe coordinaties gestuurd worden. dit proces kan maanden en zelfs jaren duren voor zich dit openbaard. Doordat deze proccessen eerder gebeurd zijn in de geschiedenis kan dus de geschiedenis REDELIJK voorspeld worden maar zal elke dag ook bijgesteld moeten worden omdat de natuur een altijd stromend geheel is.

Het roteren kan dus pas mogelijk zijn als alle elementen met elkaar samenwerken, de verandering in luchtstromingen zorgt dus automatisch voor het afkoelen en of opwarmen van het gebied waarop ook de lava en of magmastroom weer reageerd..

Door deze gezamenlijke veranderingen in kaart te brengen in de vorm van een gezamenlijke database kan dus exact worden bepaald in welk stadia de pole shift en of roatie zich bevind. Dit was onze allergrootste redenen waarom deze database is opgebouwd.