Friday, February 25, 2011

Zonnenvlammen ( Sunflare)


Zonnevlam ofwel Sunflare..

Een zonnevlam (flare) is een explosie op het oppervlak van de zon, die ontstaat door het plotseling vrijkomen van de energie die wordt vastgehouden in de magnetische velden. Er ontstaat straling over het hele gebied van het elektromagnetische spectrum.

De patronen welke een zonnevlam aanhouden kunnen vergeleken worden met bloemen waaronder de Nederlandse ( Turkse) Tulp. In het geheel word de zon als levende levensboom gezien welke constant haar energieveld door en door wisselt.


Zonnevlammen worden ingedeeld in drie hoofd-klassen:

X-klasse zonnevlammen. Dit zijn uitbarstingen die op de aarde voor het uitvallen van radioverbindingen en van elektriciteitscentrales kunnen zorgen.
M-klasse zonnevlammen.

Dit zijn matige uitbarstingen, die rond de polen korte perioden van uitval van de radioverbindingen kunnen veroorzaken ze kunnen echter ook zo krachtig zijn dat de techniek kapot zal slaan door de grote lading electromagnetische stralingen. Voor mensen kan deze straling zeer kankerverwekkend zijn.

C-klasse zonnevlammen. Kleine uitbarstingen die nauwelijks invloed hebben op de aarde.

Meer objectief worden de zonnevlammen ingedeeld aan de hand van de uitgestraalde energie (Watt per m² in golflengten tussen 1 en 8 ångström). X-klasse zonnevlammen geven een energie af van meer dan 10-4 Watt/m2, M-klassen tussen de 10-4en 10-5 en C-klassen tussen 10-5en 10-6 Watt/m2. Iedere klasse loopt van 1 tot 9, dus bijv. C1 tot C9.

Bekende X-klasse zonnevlammen waren die van maart 1989, die grote schade aan elektriciteitscentrales in Canada veroorzaakte en de uitbarsting op 4 november 2003, die zo groot was dat hij niet te meten was veel apparatuur werd nutteloos vanwege de impact van de zonnevlammen. Zonnevlammen kunnen wel degelijk zeer schadelijk zijn voor sattelieten en communicatiesystemen, de kleine zonnevlammen zullen echter vrijwel nooit in het nieuws worden gebracht omdat het vaak buiten het nieuws blijft.

Geschat wordt dat deze uitbarsting geclassificeerd moet worden als X28. De richting van deze laatste uitbarsting was niet naar de aarde toe, zodat het effect op aarde niet zo groot was wel meetbaar.

Materie uitgestoten bij zonnevlammen komt uiteindelijk terecht in de zonnewind welke weer opgenomen zullen worden in het universum en onze aarde het is een doorlopend proces.

De verwachting is dat de nieuwe cyclus van de zon (en maan) op zijn hoogte punt zal zijn in 2012, de verwachting is nu al dat er voor ruim 1500 miljard dollar schade veroorzaakt zal worden aan systemen en ziektebeelden. Dit is inmiddels in 2011 nogmaals bevestigd door onder andere NASA.

In 2002 waarschuwden ook al wetenschappers de overheden en vooral Nasa maar de regeringsleiders en wetenschappers kozen ervoor de informatie stil te houden en de informatie stukje bij beetje naar buiten te brengen. Inmiddels zijn dit de grootste leugens geworden waaraan overheden en regeringsleiders zich groots schuldig hebben gemaakt. Het lot bepalen voor ruim 7 miljard mensen en zichzelf trachten veilig te stellen is een van de ergste daden die een mens zich ooit kon indenken.

Op alle manieren werd getracht de pole shift te kunnen manipuleren en of tegen te houden, ook chemtrails welke over de aarde gesproeid werden om de luchtstromingen te kunnen beinvloeden liepen op niets uit en zorgde voor een tegenreactie in het mensenlijk bewustzijn omdat dechemische chemie omgezet werd in ons eigen mensenlijk lichaam in natuurlijke chemie.

Zonnevlammen kunnen uiteindelijk ook in samenwerking met andere elementen in ons zon en maanstelsel zorgdraaien voor rotatie van ons electro magnetisch systeem, door te wisselen behoud de aarde veelal haar vorm maar past zich ook aan aan de toevoeging van een element.

Voor 2012 mogen we dus een enorme toename verwachten van zonnenvlammen met alle gevolgen van dien, de aarde beschermd zich echter ook tegelijkertijd om ook overleven mogelijk te maken door mist en regen te creeren als beschermlaagje rond de atsmosferen zodat de zonnevlammen als het ware door een soort "vlies" zullen worden opgevangen.

Het proces is onomkeerbaar en kan en of mag door niets of niemand worden tegengehouden, de mens word ook dit keer echter verplicht naar het zoeken van nieuwe mogelijkheden en oplossingen.

Vanaf 26-02-2011 zullen de informatie lezingen vanuit Veenendaal gaan plaatsvinden waarbij eindelijk een snelle start zal worden gemaakt de tijdsgeest in te halen waarbij 2012 als rampjaar voorop word gesteld, niets is minder waar omdat ondanks alles wat zal gebeuren 2012 een eindstadia zal kunnen zijn waarbij de mens nog nooit zulke wonderbaarlijke creaties zal hebben kunnen verwezenlijken mits men wil..

Door de aarde voor te bereiden op rotatie waarbij de ijsmassa zal zorgen voor verschillende verdelingen op en in de aarde zal straks door de zonnevlammen de uiteindelijke rotatie in werking gezet kunnen worden waardoor alles weer in beweging gezet zal kunnen worden. Voor die tijd is het echter een periode van rampen en chaos,

Wij zullen echter trachten deze chaos in goede banen te gaan leiden door te komen met grote oplossingen en mogelijkheden waarbij we niet ons eigen hachie proberen te redden maar denken aan onze medemens,

Wij geloven in mogelijkheden,

Wij geloven in samenwerken ondanks alle verschillen in ras cultuur en of geloofsovertuigingen.

Wij geloven in de wedergeboorte vooral waarbij voor iedereen "een nieuw plekje gecreerd zal worden onder de zon"

Wij geloven in de woorden IK Ben aardling en geloof in het wedergeboren worden omdat alles wat in de natuur gecreerd is zo gecreerd is als het vallen van de bladeren van een boom, en het voorjaar elk blaadje weer opnieuw zal creeren..

2012 een rampscenario of een tijdperk met wonderbaarlijke mogelijkheden voor iedereen..

Wij geloven dat laatste, wij geloven dat laatste..

Wij geloven in u...


Liefdevolle groet,

A group of people..