Friday, February 18, 2011

Twee grote gaten in magnetosfeer gevonden.. ( Xandernieuws.nl/ fox)


Twee grote gaten in magnetosfeer Aarde

--------------------------------------------------------------------------------

Voorstelling van de zonnewind die op de magnetosfeer (blauw) van de Aarde botst.


Wetenschappers hebben twee grote gaten ontdekt in de magnetosfeer die de Aarde beschermt tegen schadelijke zonnestormen. Met de toenemende zonneactiviteit kunnen deze gaten in 2012 voor enorme problemen gaan zorgen.


De ontdekte gaten zetten veel van wat de wetenschap tot nu toe meende te weten over de werking van de magnetosfeer, kompleet op zijn kop. De gaten komen namelijk voor op onverwachte lokaties, laten zonnedeeltjes sneller dan verwacht door en de totale interactie werkt op een geheel andere manier dan wetenschappers tot nu toe dachten.

De bevindingen hebben implicaties voor de manier waarop zonnestormen de Aarde beïnvloeden. Zware zonnestormen kunnen elektrische- en communicatiesystemen op Aarde verstoren en zelfs verwoesten.

De nieuwe gegevens zijn onder andere afkomstig van de NASA-satelliet THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms). Gebleken is dat het Aardse magnetische veld op z'n sterkst is op het moment waarvan wetenschappers tot nu toe dachten dat deze juist op z'n zwakst zou moeten zijn.

Het magnetische veld van de Zon wisselt regelmatig. Soms is dit veld gelijkpolig aan dat van de Aarde, soms tegenpolig. Nu blijkt dat als het Aardse veld noordwaards gericht is en dat van de Zon zuidwaarts (of omgekeerd), de Aardse magnetosfeer op z'n krachtigst is en er nauwelijks zonnedeeltjes worden doorgelaten. Dit is totaal het tegenovergestelde van wat men tot nu toe dacht.

Tijdens de komende piek van de 11-jarige zonnecyclus in 2012 kunnen zonnevlekken, zonne-uitbarstingen en -stormen zorgen voor grote problemen met satellieten en elektrische installaties. Vanwege recente, onverwachte veranderingen in de Zon verwachten wetenschappers dat de piek in 2012 ook nog eens heftiger zal zijn dan normaal.

Daarnaast zullen de magnetische velden van de Aarde en de Zon tijdens de nieuwe cyclus eerst gelijkpolig zijn, en dan tegenpolig. Dat betekent dat de effecten van de zonnestorm op Aarde alleen maar versterkt zullen worden. Dat wordt vergeleken met het aansteken van een fornuis: als je het gas aanzet, maar niet meteen een aansteker erbij houdt, krijg je later een grotere ontvlamming dan als je het gas onmiddellijk aansteekt.

'Het lijkt erop dat we de komende jaren een moeilijke tijd tegemoet gaan,' merkte Sibeck, een wetenschapper van het THEMIS project op.

Xander

Bron: Fox

Zie ook: