Friday, February 18, 2011

Freedom wave...

Djibouti, Egypte Oman, Sirie, Jordanie, Marrokko, Libie, Tunesie, Italie, Bahrein, zijn slechts een aantal landen waar honderdduizenden mensen de straat op gaan om de vrijheid op te eisen en dictators van hun troon te stoten.

De freedwom wave gaat nu zelfs tot ver in Afrika door een steekt land na land aan.

Het zal niet lang meer duren of ook in Europa de demonstraties los zullen barsten en ook hier regeringen tot grote inkeer dwingen.

Hoe harder ingegrepen word door de overheden hoe intenser het verzet zal zijn tegen de overheden. Ook in Nederland komen meer en meer mensen in gedrang met de overheidsystemen welke totaal onverantwoord nog bezig zijn en allemaal aansturen op chaos tijdens de rampen.

Wij waarchuwen met de allergrootste klem niet mee te gaan met deze chaos omdat dit de afleidingsmanouvre is waardoor de ogen niet gericht zijn op de klimatologische catastrofes die aanstaande zijn .