Thursday, February 10, 2011

"deurwaarders zijn geweld beu"

Deurwaarder is stijgend geweld helemaal beu maar mischien moet de deurwaardersbond eens de schuld zoeken bij de deurwaarders zelf.

Het geweld tegen deurwaarders neemt steeds ernstiger vormen aan dit komt veelal omdat uit de andere kant van de statistieken blijkt dat hoeveel brieven je ook verstuurd, hoeveel faxen je ook verstuurs hoe vaak je ook aangeeft te moeten wachten op instellingen zoals financiele hulpverlenings instanties zoals Wsnp of bak je maanden lang in de wacht moet staan.

De beroepsgroep wil dat politie en justitie veel harder optreden en rust deurwaarders vanwege de veiligheid uit met camera's dit zal echter gaan leiden tot nog grotere conflicten en lost het probleem zelf niet op.


,,Het geweld tegen onze mensen neemt toe en loopt de spuigaten uit,'' zegt voorzitter Karen Weisfelt van branchevereniging KBvG. Mensen met schulden reageren steeds agressiever als ze moeten betalen. En dus vinden de deurwaarders het tijd voor actie maar van diverse deurwaarderkantoren in Nederland is bekend dat deze zich bezig houden met criminele acctiviteiten met toeziend oog van politie en veelal overheid.

Bij wijze van experiment krijgen tien deurwaarders een videocamera op de revers van hun jas. Daarmee kunnen ze de politie beter "bewijs" leveren van de agressie die ze in hun werk meemaken. Mogelijk werkt de camera ook preventief. Als het experiment slaagt, krijgen meer deurwaarders de camera. Vreemd genoeg is dan wel te noemen dat zodra de andere partij met een opname tape richting te politie stapt om aangifte te doen wegens intimidaties dreigingen en afpersen van deurwaarders de politie een verwijt geeft niet te mogen tapen of op te nemen.

De branchevereniging pleit ook voor strengere straffen tegen geweldplegers en een noodnummer waarmee deurwaarders direct met de politie in contact kunnen treden. ,,Dan wordt daar ook met voorrang op gereageerd door de politie,'' weet Weisfelt, mischien moet de bond van deurwaarders dus eerst eens het probleem oplossen waarvan de overheid allang weet dat dit de spuigaten uitloopt.

Diverse deurwaarders en incassobureau,s nemen zo,n loopje met mensen dat deze in alle staten zullen zijn omdat er toch niet geluisterd word of actie word ondernomen.

De proef begint half maart en duurt een paar maanden maar zal vrijwel zeker leiden tot grote confrontaties in het hele land. Mensen worden maanden zo jaren aan het lijntje gehouden en eenmaal in de put kom je er vrijwel niet meer uit.

Ook overheidsinstellingen zoals sociale diensten etc zijn volledig op de hoogte van deze gang van zaken.