Wednesday, January 12, 2011

Open brief aan alle media..


Wij vragen ons af of de mensen daadwerkelijk beseffen wat ze aan het doen zijn. Het opzettelijk meewerken en achterhouden van informatie omtrent pole shift en of andere natuurrampen kan men vergelijken met de genocide tijdens oorlogen. Het massaal aansturen van mensen de dood in jagen neemt anno 2010 hele andere vormen aan in de vorm van achterhouden van informatie anderen in ieder geval die kans te geven te kunnen overleven.

Ik hoop dat ook de normale gesettelde media nu gaat beseffen hoe laat het is in de tijd van shiften. De omstandheden zullen wereldwijd zo schrijnend worden dat geen enkele persoon straks nog zal WILLEN liegen, zal WILLEN rijk worden omtrent slachtoffers en of over de rug van vele miljarden mensen die getroffen zullen worden door natuurrampen welke zo groot zijn dat geen staatskas deze meer kan financieren.

Vandaar dat wij met klem dit bericht in elkaar hebben gezet met de vraag juist eens met zijn allen samen tot een oplossing te gaan komen en elkaar te gaan voorzien van informatie, elkaar mee gaan helpen zonder elkaar voor stront uit te maken, elkaar te respecteren om wie we zijn, niet om wat we behaald hebben in het verleden.

Ik vraag me af of ook de mensen van KNMI en andere "officiele " instituten of instellingen wel weten en beseffen wat een shift inhoud.. was u erbij..? weet u exact wat komen gaat.. zo ja dan vragen wij ons af waar u mee bezig bent, zo nee dan vragen wij ons af of het niet eens tijd word de handen in een te slaan en te kijken waar oplossen mogelijk is dit ook mogelijk te gaan maken.

De handen in eenslaan is mischien erg moeilijk anno 2010 maar toch word dit gevraagd vanuit den hogeren, wij zullen met zijn allen onszelf door deze pole shift heen moeten loodsen en zo min mogelijk slachtoffers laten maken door natuurrampen. vraagt u zich eens af of het aantal slachtoffers in VERHOUDING met de rampen ( 950X 2010..!!) niet extreem laag ligt in de verhouding tot de aantal rampen.

Wanneer gaan de ogen eens open ook bij officiele instanties zoals KNMi en vele andere "koninklijke" instellingen dat juist samenwerking tot grote mooie wonderbaarlijke oplossingen kan gaan zorgen.

Ik vraag met de allergrootste klem nogmaals ondanks alles wat mij en mijn familie nog steeds aangedaan word met grote klem de handen samen in een te slaan.

Ik vraag me af of ook de overheid van Nederland beseft dat JUIST de bevolking ook nodig is de situaties niet tot chaos te laten komen, JUIST de bevolking nodig is tot oplossingen te komen omdat zonder de bevolking geen overheid gevormd kan worden.

Ik vraag met alle liefde vanuit mijn hart en ziel aan iedereen die dit bericht leest, schuif de schuld niet naar een ander, kijk wat uzelf kan doen, oordeel niet zonder dat je iets zeker weet, en kijk eens op een andere manier naar de wereld een wereld waarbij ons mischien wel gevraagd word dat juist HET PLAN van ons verwacht word samen te werken en weer EEN te worden in taal denken maar weer vooral het straks opnieuw creeren van nieuwe steden nieuwe woonvormen nieuwe mogelijkheden ook voor onze volgende generaties te gaan creeren met de kennis en nieuwe wetenschap van het NU...

In alle liefde groet ik u hopende, dat eens ook bij u als wetenschapper, dokter, cientist het besef en bewustzijn opengezet zou worden want ja juist U zou beter moeten weten..

De landen die getroffen zullen worden door de grootste natuurrampen zullen het gedrag weerspiegelen van dieren in nood voordat de rampen plaatsvinden...

Werk samen in plaats van met stront smijten naar elkaar, help mee kijken in de vorm van oplossingen in plaats van problemen nog groter maken, help mee zoeken naar mogelijkheden zoveel mogelijk mensen straks te helpen overleven en helpen verplaatsen wat vergeet een ding niet zonder de mensen met die juiste chemie en die juiste prikkeling te kijken naar UW programma is er geen chemie meer.. wij hopen dat u dat niet laat gebeuren..

Het leven is bedoeld om samen te werken, het leven is bedoeld om het samen beter te maken, het leven is bedoeld samen tot mooie nieuwe creaties te komen en het leven is vooral bedoeld om samen ongeacht religie elkander te respecteren en lief te hebben ongeacht een vooroordeel of instelling geld te willen verdienen over de rug van die ander..

word wakker, word bewust en besef dat SAMEN WONEN enkel mogelijk word door SAMEN te "WERKEN..."

Blijf in liefde voor uw vak, duik niet in schuld, houd vast aan geloof en laat u niet in de chaos dwingen opdat u weet opdat u zult voelen en ervaren..

Meester zijn in het leren lesgeven is je gelijkwaardig leren opstellen NAAST je medemens niet boven de medemens, reiki meester willen zijn kan enkel pas ervaard worden zodra je de sleutel erkend en voelt dat REIK IK pas werkt als ook anderen je als de meesters zien die gelijkwaardigheid voorop stellen geen hoogwaardigheid..

Ik ben geen meester, ik ben geen leider, ik ben/ was slechts voor u een doorgeefluik van informatie vanuit den hogeren verkregen..

Wat doet u..??

Liefdevolle groet,


Rene van den Brink