Sunday, January 30, 2011

Weerspiegel ( Vereniging van weerkunde Nederland)

Weerspiegel: aandacht voor weerextremen

In het februarinummer van Weerspiegel staat een achtergrondartikel over de afname van het zeeijs in de Barentszzee. Volgens een aantal gerenommeerde wetenschappers kan de opwarming van de aarde wel eens voor meer extreem winterweer zorgen in het Euraziatische gebied.

In zijn inleiding schrijft auteur Ad Vermaas hier het volgende over:

"Bij de aan de gang zijnde klimaatverandering zou men twee hoofdlijnen kunnen onderscheiden. Ten eerste is er sprake van een mondiale opwarming (en als gevolg daarvan een stijging van de zeespiegel). In de tweede plaats lijkt op regionaal niveau het aantal extremen toe te nemen.

Zo is het in de laatste decennia in Europa (en ook in andere delen van de wereld) vaker tot extreme hitte en droogte gekomen en die perioden duurden dan bovendien ook nog eens veel langer. Het meest recente voorbeeld op dit gebied is de ongeëvenaarde hittegolf in delen van Rusland tijdens de afgelopen zomer.

Daarnaast waren er ook vaker perioden waarin zeer overvloedige regenval grote problemen tot gevolg had. Op basis van de klimaatmodellen is te verwachten dat dergelijke extremen in de toekomst nog frequenter zullen voorkomen dan nu al het geval is.

Tot nu toe heeft men zich, wat Europa betreft, vooral gericht op de warmte-extremen in het zomerhalfjaar. Die veroorzaken immers grote problemen en veel slachtoffers. Maar ook winterkoude-extremen zouden in de toekomst wel eens vaker voor kunnen komen.

Althans, dat is een van de opmerkelijke conclusies in een artikel van enkele gerenommeerde klimaatwetenschappers. Zij hebben onderzoek gedaan naar winter-extremen in Europa en in het noorden van Azië.

Zij stellen in hun artikel dat, ondanks de gemiddelde opwarming, mondiaal en gemiddeld over het noordelijk halfrond, de gemiddelde wintertemperatuur zal dalen en de kans op een abnormaal koude winterperiode in grote delen van Europa en Azië zal toenemen.

En, om de paradox compleet te maken: die winterkou zou dan worden getriggerd doordat er in de Barentszzee en de westelijke Karazee, door de opwarming, minder ijs aanwezig is". (Dat geldt weer niet voor een ijsvrije of een geheel met ijs bedekte Barentszzee en westelijke Karazee, zie daarvoor in het artikel).

Wilt u het hele artikel lezen wordt dan lid van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. U ontvangt dan 12 x per jaar Weerspiegel. U krijgt toegang tot het ledengedeelte van deze site.

Daarin treft u o.a. 35 jaargangen van Weerspiegel aan, met tal van vrije artikelen maar ook diverse rubrieken. Zo wordt er o.a veel aandacht besteed aan de winter van 1979. U kunt daar lezen hoe weeramateurs van toen deze winter hebben beleefd. Verder organiseert de vereninging landelijke en regionale bijeenkomsten.

Zo is er op 9 april een bijeenkomst bij het KNMI waar het nieuwe boek van Jan Buisman wordt gepresenteerd. De heer Buisman zal daarbij zelf een bijdrage leveren.