Sunday, January 30, 2011

Ingezonden brief : een gewaarschuw mens telt voor...

Waarschuwen, ...

zijn wij niet zoveel gewaarschuwt dat we niet meer weten wat we nog kunnen doen met ons leven. zonder dat er ons iets kan overkomen of dat we er iets van kunnen krijgen of er wat aan over kunnen houden.

lees eens de bijsluiters van medicijnen of de bijsluiter van een simpel electronisch apparaart en lees eens een boekje wat we allemaal moeten doen om ons huis te beveiligen voor kleine kinderen.

Het maakt niet uit wat we doen in ons leven overal is er wel een waarschuwing voor te vinden, op radio, teve, internet, bijsluiters en boeken.

wij zelf hebben eigenlijk geen keuze meer wat we doen, worden we niet gewaarschuwt door ons eigen, is het wel door de mensen om ons heen.

zijn wij al niet zo voor geprogameerd dat we overal de gevaren al van in zien zonder dat ze er werkelijk zijn, misschien 1 op de 100 duizend dat het voor komt.

waar is onze eigen verantwoordelijkheid gebleven, wij mogen toch zelf bepalen wat wij doen met ons leven. de leer weg van het verleden slaan we in de wind, want alles wat we doen kan ons toch in gevaar brengen. maar is dat niet onze keuze om dat te doen

Het gevaar wat we dagelijks kunnen tegen komen, is een angst geworden door alles om ons heen. die angst wordt ons op gedrongen zonder dat we het eigenlijk zelf willen, maar ja we moeten toch mee lopen met de stroom, anders horen we er niet bij. dat wij angst hebben komt die ander die over ons willen beslissen goed uit, daar door heeft die ander macht over ons.

En kan hij bepalen over het geen wat wij doen, waar is onze eigen keuze gebleven, weg die ander bepaald dat toch voor ons. hij weet het toch beter dan wij. fout wij weten het voor ons zelf wat goed is voor ons eigen leven.

maar als we het zelf willen bepalen gaat het fout volgens de massa, want we moet toch mee lopen met de stroom. anders krijgen en creeren we een opnieuw een chaos. Maar die chaos krijgen we alleen als er opstakels zijn die niet mee willen werken met het geheel. kijk naar de druppel in een plas water, als er geen opstakels zijn, ontstaan er mooie gelijk matige golven. is hier een chaos te zien?

op het moment dat we de angst weg halen bij ons zelf en weer zelf verantwoordelijk worden voor ons zelf. zal de indotrunatie van die ander langzaam maar zeker verdwijnen uit ons zelf maar ook uit de wereld om ons heen.

dus mensen sta op en ga weer zelf leren bepalen en zelf weer keuzes leren maken over wat we met ons eigen leven willen. wij moeten weer leren dat ieder mens een eigen individeu is en uniek is op deze wereld.
hier door kunnen we ook samen een geheel vromen met die ander die er net zo over denkt. dan kunnen de golven samen vloeien tot een geheel.

op het moment dat we niet meer waarschuwen maar het alleen maar meedelen is het de keus aan die ander wat hij of zij er mee doet, hier door laten wij die ander in zijn eigen waarde. en de angst zal langzaam verdwijnen in ons leven, want we willen toch alle maal leven.

een leven vol geluk en harmonie met elkander, vol vrede en gebonden heid aan elkaar.

dit is leven, leven zonder angst. wij bepalen zelf wat we doen in het leven.
dus er is ook geen angst meer.

wanneer nemen we de regie van ons eigen leven weer in eigen handen en laten we het niet meer over aan die ander, waar van we denken die weet het toch beter.

als slot:

we kunnen het alleen maar mededelen aan die ander, hij of ze bepaald zelf wat hij of zij er mee doet, want een ieder mens is toch uniek.

Ingezonden brief D. Peters.