Saturday, January 29, 2011

"freedom wave " Egypt, Tunesie, Jordanie etc..Om geen verdere chaos te creeren hebben wij besloten geen berichten te plaatsen omtrent het creeren en oproepen of bijdragen van chaos wereldwijd.

De beelden wereldwijd spreken boekdelen en geven uiting aan de onvrede wereldwijd naar regeringsleiders en overheden in alle landen.

Wij willen als the Embassadorion group ons enkel bezig houden met het in kaart blijven brengen van de pole shift 2008-8-8002. ( eindstadia 2012-2013.) ( uitlopers tot en met 2015) Door dit juist in kaart te brengen kan op zo groot mogelijke manier worden voorkomen dat miljarden mensen de dood ingejaagd zullen worden door natuurrampen die zij niet aan hebben zien komen.

Door ons enkel op de natuurcatastrofes te concentreren proberen we ons te blijven focussen op datgeen van ons gevraagd word.

Onze oprechte excuses voor het "achterhouden" van deze informatie maar willen ons met klem blijven focussen op de natuurrampen en grote catastrofes die komen gaan omdat wij maar al te goed beseffen dat het altijd de chaos is geweest in onze mensheid die ons blind heeft gemaakt en daardoor zoveel slachtoffers maken.

wij willen u met grote klem meedelen dat 2012 niet om een einde der tijden zal gaan maar wel grote veranderingen mee zal brengen in het bewustworden van ons mens zijnde en de grote veranderingen van onze aarde waaraan alles gekoppeld is.

Blijf in rust en vrede en weet dat elke voetstap die nu gemaakt word op deze aardbol geleid word door "hogere hand".

The Embassadorion is een belangrijke database geworden waarbij de shift goed in kaart kan worden gebracht door wereldwijd samen te werken en met elkaar te komen tot grote oplossingen en bewustwording niet leidende tot chaos.

Blijf rustig en houd de berichten goed in de gaten mocht u een gebied willen bezoeken dat of door natuurrampen getroffen word/is of door geweld. Laat het bewustzijn van u allen komen tot vreedzame oplossingen waarbij we elkaar gaan accepteren en toleren ongeacht wie of wat we willen zijn.

Enkel samenwerken tussen alle groepen kan tot zeer grote oplossingen leiden.

Zij die de chaos beschrijven zal, zal de grote orde kunnen beheersen..

Liefdevolle groet,

Embassadorion group