Wednesday, January 26, 2011

Zonnevlekken... ( http://www.goto2012.nl/blog/?p=738)
Negatieve zonnevlekken een voorbode van 2012

25 januari, 2011 13:43
27 October was er een complexe negatieve zonnevlek aanwezig, zoals berekend en aangekondigd door Patrick Geryl, en dezelfde zonnevlek is nu weer opnieuw verschenen en groeit nog steeds. Dit valt samen met de 22 januari zoals hij berekend had, en geeft extra geloofwaardigheid aan zijn voorspellingen en berekeningen met betrekking tot de catastrofale gebeurtenissen eind 2012.

Onderzoeker Patrick Geryl en zijn team zeggen: “We vonden het bijna absolute bewijs dat de apocalyps zal plaatsvinden in 2012″.

Voor degenen die de huidige cyclus volgen, zal het opvallen hoe langzaam de activiteit toeneemt in vergelijking met de laatste 50 jaar. Zonnecyclus 24 is op het moment de langzaamst stijgende cyclus sinds de metingen begonnen in 1755! En er zijn ook andere factoren die niet het normale patroon volgen. De F10.7 Flux metingen blijven vlak en gedragen zich op een ongewone manier. De meesten van jullie die dit lezen zijn al op de hoogte van de voorspelling van Patrick Geryl, de Armageddon in 2012. Hier vindt je verschillende waarschuwingen… Bijvoorbeeld is de proxy meting voor zonnevlekken (10.7 flux) in de laatste 22 jaar met meer dan 50% verminderd…

Vergelijkbare perioden in recente cycli:
Cycle 19 gestart Apr 1954 +23mths = March 1956 flux max 175 min 145
Cycle 20 gestart Oct 1964 +23mths = September 1966 flux max 146 min 89
Cycle 21 gestart Jun 1976 +23mths = May 1978 flux max 183 min 130
Cycle 22 gestart Sep 1986 +23mths = August 1988 flux max 195 min 115
Cycle 23 gestart May 1996 +23mths = April 1998 flux max 142 min 89
Cycle 24 gestart Dec 2008 +23mths = November 2010 flux max 92 min 78 (tot heden)

De Tien Centimeter Solar Radio Flux
De radiostraling van de zon op een golflengte van 10.7 centimeter (de 10 cm flux) lijkt zeer goed te correlleren met het aantal zonnevlekken. Het aantal zonnevlekken wordt bepaald door het tellen van het aantal individuele vlekken en het aantal zonnevlek groepen en moet tot een standaard schaal gebracht worden met in acht name van de verschillen in apparatuur en technieken tussen de verschillende observatoria. Aan de andere kant, kan de 10.7 centimeter radio flux zeer eenvoudig gemeten worden en dat heeft snel het aantal zonnevlekken vervangen als index van zonne-activiteit voor vele doelen.
De 10 cm flux kan gebruikt worden als een dagelijkse index en kan uitgemiddeld worden over langere perioden om een trend in zonneactiviteit te berekenen. Typisch wordt de 10 cm flux gemiddeld over een maand of een jaar of soms in periodes van 90 dagen.
Ondanks dat de 10cm flux en het aantal zonnevlekken beide zonne activiteit aangeven hebben ze verschillende schalen. Dit is duidelijk in de grafiek te zien waar de 10 cm flux nooit beneden de 67 komt zelfs in een zonne minimum waar het aantal zonnevlekken bijna 0 is.


Negatieve Zonnevlekken
Niet alleen is de zonneflux laag, maar er is ook iets anders opgekomen dat een grote impact zal hebben op zonnecyclus 24 en onze beschaving. Er is een nieuwe golf van Alfa/Unipolaire zonnevlekken die zich geheel anders gedragen dan de norm. Patrick noemt ze Negatieve Zonnevlekken.
In juni, juli en augustus 2010 hebben we 4 enkele zonnevlekken gezien: 1084, 1092, 1093 en 1101.

Deze donkere enkele vlekken (alfa gebieden) zijn heel anders dan de gebieden die we in de eerste drie maanden van 2010 zagen toen de activiteit heel hoog was. Drie van de Negatieve Zonnevlekken begonnen hun bestaan in een normale magnetische toestand met hun polariteit in het normale patroon. Maar toen zij over het oppervlak trokken ging de polariteit langzaam omdraaien, en uiteindelijk evolueerde dat naar compleet omgedraaide polariteit gebieden.
Een andere eigenschap van deze ongewone Negatieve Zonnevlekken is de bijbehorende F10.7 flux en extreme Ultraviolet (EUV) waarden. Deze vlekken tonen weinig of geen flare activiteit en wat er lijkt te gebeuren is een vermindering in de F10.7 waarden als de negatieve vlekken domineren.
De magnetische cyclus van de zon de de polariteit van de polen elke 11 jaar omgooit is afhankelijk van de omdraaiende flux van afgewerkte zonnevlekken die naar de polen migreren. In deze cyclus zien we al een lage zonnevlek activiteit en ook een afname in het aantal vlekken. Nu zien we Negatieve Zonnevlekken die door gaan met het afromen van de kracht van zonnecyclus 24.

Alle vier de Negatieve zonnevlekken hebben hetzelfde patroon gevolgd op het magnetogram. Alle vier de vlekken startten met het zwarte gebied wat voor het witte gebied uitloopt, en bij de meridiaan domineert het zwarte gebied helemaal en bedekt het witte gebied helemaal. Als de vlekken verder gaan dan wordt de polariteit omgedraaid met het witte gebied in de leiding. Maar hier is de grap. Een van deze vlekken is in het zuidelijk halfrond. Dus de noordelijke vlekken starten in de juiste configuratie en veranderen hun polariteit tot ze omgekeerd eindigen. 1084 in het zuiden begon het leven in omgekeerde polariteit (het dominerende gebied zou wit moeten zijn), om zichzelf te corrigeren terwijl het vertrok.

Consistent met de Maya Voorspelling
Negatieve Zonnevlek 1084 verscheen op 26 juni in het zuidelijk halfrond, maar we zijn niet zeker dat het een echte Negatieve Zonnevlek is….Omdat we ontdekt hebben dat het noordelijke halfrond dominant is in deze cyclus, letten we niet heel erg goed op de Negatieve Zonnevlekken in het zuiden.

De Maya rekenden een datum uit voor de Start van de Verandering in het Magnetisch Veld van de Zon. Patrick Geryl schreef in zijn boek “The World Cataclysm in 2012″ over zijn ontdekking dat de Mayas de zonnevlekken gebruiken om terug te tellen tot 21 December 2012. Volgens hun berekeningen, begint het magnetisch veld van de zon te veranderen in 10 periodes (bits) van 87.45 dagen voor het eind. Als we 874.5 (10×87.45) dagen terugtellen van 21 December 2012 dan komen we op 30-31 juli 2010. Op 1 augustus was er een complexe eruptie op de zon, en dit gaf een verandering aan in het magnetisch veld van de zon. Patrick had deze berekening in zijn boek gepubliceerd op pagina 203 of pagina 163, maar nog niet gepubliceerd op zijn website.
Hier is een uittreksel:
Patrick Geryl dook in de getallen en vond direct een van de vreemdste reeksen die hij tot dan toe gezien had. Maar bit 16,071 was gelijk aan nul. De voorgaande en volgende bit (16,070 en 16,072) hadden een gelijke waarde: 44.7716 graden. Na deze vondst, herinnerde hij ee soortgelijke serie van de tiende cyclus en toen onthulde hij de volgende bijzondere serie:

16,061 = 16,081 = 87.1159
16,062 = 16,080 = 42.2043
16,063 = 16,079 = 2.3073
16,064 = 16,078 = 47.0189
16,065 = 16,077 = 91.7304
16,066 = 16,076 = 223.5580
16,067 = 16,075 = 181.1536
16,068 = 16,074 = 225.8652
16,069 = 16,073 = 89.4232
16,070 = 16,072 = 44.7116
16,071 = 0

Met andere woorden, bit 16,071 was gelijk aan nul = 21 December 2012. En de voorgaande tien en komende tien waren elkaars spiegelbeeld, hadden tegengestelde gelijke waarden. Dus de ommekeer vindt plaats op het nulpunt!
Het magnetisch veld verandert hier! Geryl had het gevonden! Dit was zonder twijfel de ultieme oplossing op een lang gezocht raadsel!

Cyclus Nummer 10
1 Augustus: Complexe uitbarsting op de voorspelde Maya datum
Het startte op 29 Juli….Toen de negatieve zonnevlek 1092 op de zon verscheen in het noordelijk halfrond. Deze donkere zonnevlek was nooit eerder door de wetenschap gezien…het “eet” de zonne flux en verandert zijn polariteit tijdens de beweging om de zon…!

En bit nummer 10 van de Maya startte…Negatieve Zonnevlek 1092 barstte uit op de berekende Maya datum als start van de omkering van het magnetisch veld van de zon!

Op 1 augustus, barstte negatieve zonnevlek 1092 en de hele kant van de zon die naar de aarde gericht was in een tumult van activiteit. Er was een C3 klasse zonne flare, een zonne tsunami, en meerdere filamenten van magnetisme die zich verhieven van het oppervlak, en een schudden van de corona op grote schaal, en radio uitbarstingen, en een coronal mass ejection en nog veel meer.De video was opgenomen door de extreem gevoelige UV cameras van de SDO en laten zien hoe een enorm filament van de zon afbreekt en de ruimte in schiet. Sommige delen van het materiaal zijn nu op weg naar de aarde in de vorm van een coronal mass ejection. (CME)

Het zien van een uitbarsting van de zon op een dergelijke schaal heeft veel beroering gebracht in de internationale gemeenschap van zonne wetenschappers. Onderzoekers zijn nog steeds aan het kijken naar die complexe reeks gebeurtenissen en proberen te begrijpen waarom het allemaal tegelijk gebeurde.

4 Augustus zagen we Negatieve Zonnevlek 1093 in het noordelijk halfrond. 1093 was een geclassificeerde bipolaire vlek bij het ontstaan en die vervolgens terug veranderde naar een unipolaire structuur voor korte tijd, en toen retrospectieve tendensen kreeg en uitsplitste in twee delen en tegelijk een M klasse flare en een C klasse flare kreeg toen hij samenging met gebied 1099.

(Vanaf hier vertaal ik niet meer letterlijk en laat ik te technische details weg voor de leesbaarheid. De volledige tekst kun je lezen op blog.2012pro.com zie hiervoor de link onderaan het artikel – RenĂ©.)

Op 25 Augustus verscheen Negatieve Zonnevlek 1101 in de noordelijke helft.

In September hadden we een andere globale eruptie. We hadden Negatieve Zonnevlekken 1106 en 1108 in het zuidelijk halfrond op 12 en 17 september.
Een volgende globale eruptie hadden we op 22 september op het noordelijk halfrond, terwijl de zuidelijke zonnevlekken nog steeds zichtbaar waren.

De CMEs misten gelukkig de aarde.

Totalen voor cyclus 10: 6
Northern Hemisphere : 1092, 1093, 1101
Southern Hemisphere: 1084, 1106, 1108

Cyclus Nummer 9
Maya Datum 27 October. Door de eruptie op 1 augustus voorspelden we de volgende op 27 October. Voor deze datum hadden we 2 Negatieve Zonnevlekken: 1113 op 14 october en die bleef zichtbaar to 25 october, en 1115 op 16 october en die bleef zictbaar to 27 october.
Er waren meerdere erupties tussen 23 october en 28 october. En de satellieten waren meerdere uren buiten bedrijf op 23, 24 en 25 october.

Op 20 October hadden we de complexe Negatieve Zonnevlek 1117

1117 had zijn grootste structuur op 27 october, precies op de Maya datum.
Deze zonnevlek wordt ook steeds groter en verandert van structuur. Er zijn meerdere uitbarstingen geweest tussen 26 october en 28 october. Op 28 october was er ook nog een grote magnetische “twister”, maar ook die uitbarstingen waren niet op de aarde gericht.

Op 16 november ontstond een nieuwe unipolaire vlek die zichtbaar bleef tot 28 november. In december kregen we weer Negatieve Zonnevlekken 1131 en 1133 in het noordelijk halfrond op 2 en 5 december. We hadden een drievoudige eruptie op 12 december, terwijl de 2 negatieve zonnevlekken nog steeds zichtbaar waren:

1131 was zichtbaar tot 15 December
1133 was zichtbaar tot 16 December

1140 verscheen op 31 December in het noordelijk halfrond en was zichtbaar tot 12 Januari. De eerste negatieve zonnevlek zonder eruptie op de zon. Stilte voor de storm?

Totaal aantal Unipolaire zonnevlekken voor cyclus 9: 6
Northern Hemisphere : 1113, 1127, 1131, 1133, 1140
Southern Hemisphere: 1115

Cyclus Nummer 8
Maya datum 22 Januari

Complexe Negatieve zonnevlek 1147

13 en 14 Januari: Erupties aan de achterkant:

De erupties zijn zo heftig dat er vermoedelijk meer aan gaan komen.

21 januari: 1147 gedraagt zich bijzonder. Wordt vervolgd.

Conclusie:
De negatieve zonnevlekken domineren de Maya voorspellingen en berekeningen. Om alles samen te vatten: Cycli 10, 9 en 8 waren precies op tijd. En we weten zeker dat de volgende cycli ook precies op het Maya pad naar de Armageddon in december 2012 zullen leiden…
We verwachten COMPLEXE Negatieve zonnevlekken voor deze data. Er is een grote kans op complexe uitbarstingen (als de zonnevlekken niet te groot zijn en in de noordelijke helft omdat dit het effect tegen lijkt te gaan) op de berekende data….

7 Dinsdag 19 April 2011

6 Vrijdag 15 Juli 2011

5 Dinsdag 11 October 2011

4 Vrijdag 6 Januari 2012

3 Dinsdag 3 April 2012

2 Vrijdag 29 Juni 2012

1 Woensdag 26 September 2012

0 Donderdag 20 December 2012 = Armageddon

Auteur: Gerard Le Flamand
Bron: blog.2012pro.com

Vertaling: René