Wednesday, January 12, 2011

Prattenburg Veenendaal.. "ergens prat op gaan.."" ( oude betekenis namen zie ook www.ge-di-christi-re.comPrattenburg= Prat en Borgh...

Ergens prat op gaan?...

Wat is de herkomst van ergens prat op gaan? en wat is de link die gelegd is richting het aureool bij de Dijkstraat half in de akkers en half in het bos nog zichtbaar..

Ergens prat op gaan betekent 'trots op iets zijn' of 'zich ergens op beroemen'. In deze zegswijze betekent prat volgens Van Dale 'fier', 'trots' en 'hovaardig'.
Prat werd volgens het Etymologisch Woordenboek van Van Dale voor het eerst in 1546 op schrift aangetroffen.

Het woord kwam voor in de spellingvarianten parte, perte en pratte, en betekende 'list', 'arrogantie'; pratten betekende 'trots zijn', 'pronken', 'zich verheugen'. Het werkwoord pralen ('pronken') is van invloed geweest op de betekenis van prat in 'ergens prat op gaan'.

De herkomst van het Middelnederlandse parte/perte/pratte is afgeleid van de Franse benaming Parte.. deel van.. ( zie ook Bona Parte.. ) Waarschijnlijk is het in het verleden afgeleide woord de richtlijn geweest om landhuis en kasteelgoed Prattenburg zo te benoemen. Door de loop der tijd heen verwaterd de betekenis van de naam zo ook de diepgang van de naam maar de oorsprong blijft..

De betekenis van benamingen had vroeger een veel diepgaandere betekenis dan dus werd aangenomen, het symboliseerde maar zond ook kracht uit door de juiste bewoordingen op de juiste plaatsen te laten uitvloeien kon ook energie bepaald worden en aangestuurd worden.

De Aureool in het bos bij landgoed Prattenburg Veenendaal ( ter hoogte van Dijkstraat) is dus gelinkt met het landhuis Prattenburgh welke gericht staat op deze aureool.

Hoe meer we wereldwijd induiken op de oorsprong van de aureool worden we direct gelinkt naar het woord aura of aardse aura ook wel energievelden benoemd.

De aureeol was ook omgeven om vrijwel alle gezichtsafbeeldingen van Christus of andere heiligen.


ab omni parte
ab ` om - ni ` par - te (Latijn) in elk opzicht '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ab omni par

ab omni parte
ab ` om - ni ` par - te (Latijn) in elk opzicht '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ab omni par


Bona Vacantia

`Bona Vacantia` is het (feodale) recht op alle intestate erfenissen in een bepaald gebied. Wanneer iemand zonder testament (intestaat) sterft (en er geen legitimarissen zijn) valt de boedel aan de bezitter van het Bona Vacantia. In Engeland is de Kroon de bezitter van dit recht maar in het Markgraafschap of Hertogdom Cornwall is het de Hertog van C 'BORGH...
borg
Uitspraak: bɔrx de -woord (mannelijk) borgen Zelfst. Naamw. 1 iemand die voor je betaalt als je dat zelf niet kunt `borg staan voor iemand` 2 bedrag dat je eerst moet betalen en later weer terugkrijgt. Synoniem: borgsom `Als je een kamer huurt moet je soms borg betalen.... '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/borg

De kracht van dit woord betekend als het ware geleend zijn en het weer terug moeten geven of betalen.

borg
1> Zie hanger 2> willekeurige constructie die bedoelt is om een bepaald onderdeel tegen losraken te behoeden. Aanverwante termen: borgpen, mastkling, borghoutje, zorgketting, borglijn. '
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaartt

borg
Groningse benaming voor een (versterkt) adellijk huis '
Gevonden op http://www.coehoorn.nl/begrippenlijst/be


ZON EN MAANWIJZERS..

Ook op en rondom Landgoed Prattenburg en de kasteeltuin zelf zijn directe aanwijzingen gevonden dat tijd werd afgelezen door middel van een spel tussen zon maan en licht en duisternis overdag en in de nacht. Zodra men de wetenschap begrijpt van de zon en maanwijzers en deze plaatst op de manier waarop men gras maait en of de schaduw weergeeft van de SPITS van de toren word al snel duidelijk dat de diepgang en het recht de natuurlijke tijd te weten veel dieper heeft gezeten dan menig mens kon indenken.

De manier waarop tijd werd afgelezen kan als zeer natuurlijk bestempeld worden en is niets meer dan de blauwdruk afgeven op de belijningen richting het aureool om de exacte tijd de exacte plaats en de exacte behuizing weer te kunnen geven en te plaatsen.

De directe tijd tussen behuizing van hemel en aarde kon enkel afgelezen worden door de perfecte blauwdruk te plaatsen op aarde en de landhuizen nog kastelen exact richting het pentadepunt ( middel of focuspunt) van het aureool te plaatsen. Enkel door deze juiste combinatie kon de juiste tijd worden afgelezen..

Zo kan naar ons zeggen in het gemeente archief van Veenendaal en regio een leuk deel worden toegevoegd tussen de exacte tijd, behuizing en daar deel van uit te maken. Ook dat is een groot deel om trots op te mogen zijn samen met iedereen om ons heen dit te mogen delen.