Tuesday, February 22, 2011

Verwijzing naar link met vulkanische activiteit Nieuw Zeeland

Is het u ook opgevallen de verhoogde activiteit van veel vulkanen wereldwijd die direct in verband staan met de aardbevingen..

Wereldwijd zien we een enorme toename van bevingen en natuurrampen.

We zijn reeds hard bezig dit goed in kaart te brengen en de dnastructuur van onze aarde hierop te plaatsen.

Voor Nederland is het zeker dat we meer te maken krijgen met meer regenval en een grote verandering in ons kustgebied.

Nederland ligt als het ware op een turning point een exact keerpunt waarbij de zee en land in elkaar weg zullen "draaien". Dit betekend dat een keerpunt gecreerd word van Noord Oostelijk Nederland waarbij de zee landinwaards zal trekken, en Zuidelijk Nederland het land juist zeeinwaards gecreerd zal worden volgens model en diagram van de levensboom welke eerder op de sites is uitgelegd.

Wij waarschuwen nogmaals met klem ook aan de Nederlandse overheid alles uit de kast te halen JUIS te bestuderen wat gaande is, de grote omwenteling die komen gaat zal zorgdragen voor een volledig nieuwe windrichting vanuit andere hoek, het stijgen en weer zakken van zeeniveau, en meer water afvoer EN toevoer van zeewater nog regenwater.

Wereldwijd word hard "gewerkt" aan het nieuw "boetseren" van onze aarde zoals wij dit benoemen, dit zal zorgdragen voor volledig nieuwe vormgevingen over de gehele wereld.

We zullen hier later op terug komen, op dit moment word de informatie verder uitgewerkt.

Ook tijdens de informatielezingen bij Ceruso zal hier aandacht aan geschonken worden.

U word aangeraden de nieuwsberichten op de voet te volgen vanwege het feit dat wij aan de grote vooravond staan van extreem grote veranderingen van ons planeetstelsel waarbij de mens geen invloed meer zal kunnen uitvoeren op de veranderingen, WEL kan de mens MEEHELPEN, dit proces in sneller tempo te laten plaatsvinden waardoor de rampen te overzien zijn en het redden van vele mensen en dieren in "goede banen" geleid kan worden.

De grote volksopstand die wereldwijd uit zal breken behoord ook tot het veranderend gedrag van mens en dier voordat een grote natuurramp plaats zal vinden, weest u allert dit is slechts een afleidingsmanouvre van moeder natuur.Vriendelijke liefdevolle groet,

Embassadorion group