Monday, February 07, 2011

Verschuiven polen reeds gaande ( Quasi Mundo/ Salem News)


Het verschuiven van de magnetische polen veroorzaakt monsterstormen, dood en verderf!
Superstormen kunnen hele samenlevingen ten onder doen gaan, kulturen en hele landen verwoesten! Anderen kunnen met elkaar in oorlog raken door die omstandigheden.

NASA heeft er voor gewaarschuwd. Wetenschappelijke bladen hebben het te uit en te na besproken. Geologen hebben de sporen gevonden in steenlagen en in IJsmonsters van de Zuidpool. Nu is het er!

Een niet te stoppen verschuiving van de magnetische polen die zelfs versnelt en die voor levensgevaarlijke veranderingen in het globale weer zal zorgen. Vergeet globale opwarming, wel -of niet door de mens veroorzaakt. Wat het weer en patronen daarin aandrijft is het klimaat en het klimaat wordt bepaald door de zon´s magnetosfeer en zijn electromagnetische interaktie met een planeet´s eigen magnetisch veld.

Als dat veld verschuift, wanneer er fluctuaties optreden, het in flux raakt en instabiel gaat worden dan kan er van alles gebeuren. En normaal gesproken breekt de hel los!

Het verschuiven van die polen is vaker voorgekomen in de geschiedenis van onze planeet en gebeurt nu weer. Samen met alle andere planeten in ons zonnestelsel. Het magnetisch veld van een planeet is een belangrijke motor van het weer en wanneer dat veld migreert barsten superstormen los!

De superstormen zijn gearriveerd, lees verder, salem-news.com