Saturday, February 19, 2011

"Pinstoringen "supermarkten..


ook pinstoringen behoren bij de storingen verzoorzaakt door zonnevlammen...


Veel supermarkten melden problemen met pinpasjes welke niet geaccepteerd worden.

De storingen hebben vrijwel zeker te maken met de zonnevlamen welke de gegevens verstoren van de passen.

Het is ten zeerste raadzaam betalingsverkeer nu extra in de gaten te houden en zoveel mogelijk contant af te rekenen zodat u de controle bij uzelf behoud. '

De storingen betreffen due niet de apparatuur maar het communicatie netwerk tussen de pas en de centrale registratie kantoren, deze is inmiddels verstoord.

Meerdere supermarkten en vooral cassieres geven aan dat de problemen gaande zijn, vooral met een volle boodschappenkar is het niet leuk als men de boodschappen niet kan meenemen doordat de pas niet geaccepteerd word.

U word aangeraden alles goed in de gaten te houden en vooral voor UW eigen waarheid te kiezen.


Vriendelijke groet,

Embassadorion group