Saturday, February 05, 2011

Opwarming Nederlands klimaat blijft doorzetten ( Vereniging van weerkunde)

Opwarming Nederlandse klimaat zet door

Het weer in Nederland is de afgelopen 10 jaar opnieuw warmer en natter, maar ook zonniger geworden. Dat blijkt uit de nieuwe klimaatnormalen, zoals Meteo Consult die heeft berekend. De nieuwe normalen, die gebaseerd zijn op de periode 1981 tot en met 2010, worden met ingang van dit jaar gebruikt. De normalen in Nederland worden elke 10 jaar bijgesteld.

Gold tot en met vorig jaar een gemiddelde jaartemperatuur van 9,8 graden als normaal voor het station De Bilt, met ingang van dit jaar staat er 10,2 graden in de boeken. In 10 jaar tijd is er dus 0,4 graden bij de oude normaal op gekomen. Tien jaar geleden werd de toen geldende normaal ook al met 0,4 graden verhoogd. In 20 jaar tijd is de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland dus 0,8 graden hoger geworden; een forse sprong omhoog.


Behalve een hogere temperatuur, zien we ook een toename in de neerslaghoeveelheid. Gold in de jaren zestig 750 millimeter nog als een mooi landgemiddelde, in de nieuwe normaal zit De Bilt daar al ruim 80 millimeter boven.


Bijzonder is dat bij het nattere weer ook een toename in de hoeveelheid zonneschijn hoort (voor het station De Bilt bij voorbeeld 78 uur op jaarbasis). Enerzijds geeft de toename van het aantal zonuren aan dat de neerslag buiïger van karakter en dus korter van duur is geworden. Daarbij is de neerslagintensiteit toegenomen. Ook is de atmosfeer schoner geworden in de afgelopen 30 jaar en het aantal mistdagen een stuk kleiner. Anderzijds wordt de toename van de gemeten hoeveelheid zonneschijn voor een belangrijk deel verklaard door een veranderde meetmethode. Die nieuwe methode is vooral van invloed op het aantal zonuren dat gedurende ‘donkerste’ wintermaanden gemeten wordt.


Van de verschillende seizoenen is vooral de lente snel verder opgewarmd. In 20 jaar tijd is lentetemperatuur in Nederland met een volle graad tot zelfs iets meer dan een graad gestegen. Daarbij is het noorden in de lente nu zo warm geworden als het zuiden 20 jaar geleden was. Al met al lijkt het zomerse weer in de lente in Nederland zich steeds vaker en ook steeds vroeger te manifesteren. De zomers in Nederland zijn in 20 jaar tijd 0,8 graden, de laatste 10 jaar 0,5 graden warmer geworden. Ook in de winter zijn de gemiddelde temperaturen de laatste 20 jaar 0,7 tot 0,8 graden gestegen, maar slechts 0,2 graden hiervan kwam voor rekening van de afgelopen 10 jaar. Hier zien we de stijging dus afvlakken. In de herfst is de stijging minder markant: 0,4 graden in de laatste 20 jaar, helemaal voor rekening komend van het warme weer in de herfst dat we in Nederland de laatste 10 jaar geregeld hebben gehad.


Veel gedetailleerdere informatie over dit onderwerp kunt u vinden op:

hier


Bron: Meteo ConsultNaschrift redactie: hoewel er op de lange termijn jaarlijks minder fijn in de atmosfeer komt, neemt de laatste drie jaar de luchtverontreiniging qua fijn stof weer toe. Het aantal overschrijdingdagen is in 2009 meer dan in 2008 en in 2010 weer meer dan in 2009.

Het vroegere fijn stof bestond voor een groot deel uit sulfaat. Door de succesvolle afvangst van het SO2 en het ontzwavelen van brandstoffen is de sulfaatvermindering bewerkstelligd. Het fijn stof is hierdoor ook minder zuur geworden.
Dat was een goede zaak voor bossen in Centraal- en Zuid-Europa en de meren in Scandinavië.
Het aandeel van het transport en houtrook is daarentegen aan het toenemen. Dit fijn stof is veel gezondheidsschadelijker dan sulfaatzouten.

Door de nieuwe snelheidsregels op de snelwegen en de toename van houtstook zullen de sterk gezondheidsschadelijke stoffen verder toenemen.