Tuesday, February 01, 2011

Noordpool gebied, warmste periode in 2000 jaar.. ( Vereniging van weerkunde )


Warmste periode in poolgebied in minstens 2000 jaar

Het Noordpoolgebied reageert sneller op de opwarming van de aarde dan de meeste andere gebieden op onze planeet.

Het Atlantische water dat noordwaarts stroomt speelt de grootste rol in de warmteadvectie naar het Noordpoolgebied en heeft een grote invloed op de zeeijsverdeling.

Registraties van haar natuurlijke variabiliteit zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van mechanismen voor terugkoppeling (feedback) en de toekomst van het Arctische klimaatsysteem, maar continue historische waarnemingen gaan slechts terug tot ~ 150 jaar.

Met gebruikmaking van gegevens uit mariene sedimenten afkomstig van het westen van Svalbard (Spitsbergen 79 ° NB) is er een herleiding mogelijk op een multidecade-schaal van temperatuurschommelingen van de oceaan aldaar gedurende de afgelopen 2000 jaar.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vroeg-21ste-eeuwse (hoge) temperaturen van het Atlantische water dat de Noordelijke IJszee binnenkomt, niet eerder zijn voorgekomen in de afgelopen 2000 jaar. Dit moet hoogstwaarschijnlijk toegekend worden aan de versterkte uitwerking van het broeikaseffect in en op het Arctische gebied.

In een periode van 2000 jaar is de golfstroom bij Spitsbergen ca. 3.5 graden gemiddeld geweest. De laatste 30 jaar is de temperatuur daar met 2 graden gestegen. Dat is exceptioneel hoog in een periode van 2000 jaar, aldus professor Morten Hald van de universiteit van Tromsoe.

Het hele wetenschappelijke artikel “Enhanced Modern Heat Transfer to the Arctic by Warm Atlantic Water” is gepubliceerd in de uitgave van 28 januari van Science.

Bron: Science abstract