Saturday, February 05, 2011

Grootschalige manipulaties Seismograven

Steeds meer word duidelijk dat veel seismograven gemanipuleerd worden nog bijgesteld worden.

Veel aardbevingen worden dusdanig verdoezeld en niet naar buiten gebracht om geen paniek te veroorzaken in gebieden waar normaal vrijwel geen bevingen plaats vinden.

Ook Belgie is een land waar afgelopen jaren ruim 150 meetstations zijn geplaatst maar waar verder niets over word vermeld in de media.

Door veel seismograven samen te voegen en deze informatie te koppelen met elkaar word steeds duidelijker hoe immens groot de manipulaties zijn van de seismograven-registraties.

Met name de seismo meters van onder andere Knmi geven geen duidelijk en vooral eerlijk beeld meer wat er werkelijk gaande is op onze planeet aarde.

Het niet erkennen en vakkundig meer bijhouden nog naar buiten brengen van informatie staat wat ons betreft gelijk aan schuldig maken aan massamoord.

Rene van den Brink