Thursday, February 03, 2011

De grote keuze is onze aangekondigde verandering...

Een keuze hebben heeft niet iedereen, een keuze kunnen maken is niet voor iedereen weggelegd, een keuze krijgen is iets wat de mens als een groots geschenk word aangereikt zonder dat dit bewustzijn bij de mens voldoende aanwezig is.

Laat ons een nieuwe weg inslaan waar we de weg van vrede en saamhorigheid inslaan, laat ons verre weg blijven van geweld wapens en of delicten waarbij de oplossing nooit twee winnaars aan zal kunnen wijzen omdat geen van twee een winnaar zal kunnen zijn.

De keuze hebben dit keer anno 2011-2012 is wel aan de mensheid opgelegd, een keuze op te roepen gezamenlijk te kiezen voor de grote waarheid, de confrontatie allemaal onze eigen schuld op zich te nemen en dat wat wij fout hebben gedaan in onze ogen de volgende keer goed trachten te doen.

Ik denk persoonlijk dat deze tijd, eindtijd, einde van kalenders etc etc allemaal een grote betekenis hebben voor ons als mens algemeen, en zo ik vaker in gesprekken naar voren bracht benoem ik datgeen wat erger is met de vraag wat erger is de ene dictator die zijn volk onderdrukt of de honderden miljoenen die dit toelaten en blijven toekijken hoe de volkeren onderdrukt worden en zelfs soms uitgemoord worden.

In deze tijd van extreem grote veranderingen en levenslessen vraag ik aan de mensen eens stil te staan bij de dingen om je heen die gebeuren in de natuur, de vogels die zijn nesten al weer bijna op gaan maken om de eieren te kunnen leggen, en de bomen die zich inwendig opmaken voor een grote gezamenlijke wedergeboorte allen op diezelfde tijd met diezelfde pracht.

Ik vraag me af of mensen daadwerkelijk beseffen hoe mooi het is en kan zijn een onderdeel te MOGEN zijn van deze aardbol, ik vraag me werkelijk af of mensen wel door hebben hoe ongelooflijk veel de aarde van ons zal moete houden door te blijven gaan met wonderschonen creaties, in alle praal en pracht wetende dat het weer kapot gemaakt word aan het eind van het jaar door weer te moeten sterven om in het voorjaar opnieuw een wedergeboorte te mogen meemaken, alleen die gedachte al te mogen weten dat die verandering diep van binnen in ons zit en niet buiten gezocht moet worden dat geeft een blijk van mijn gevoel weer dat alles behoort te stromen dat alles behoort te bewegen en dat juist alles vrijwel kapot gemaakt moet worden in natuurlijke inzichten om alsnog over te kunnen gaan in het herboren worden en jaar in jaar uit alle grootste moeite te mogen doen samen onderdeel uit te maken van ons aard zijnde..

De grote verandering begint in jouzelf, het zien van jou eigen waarheid en besef van je eigen schuldig zijn dat brengt je pas op het niveau van bewustwording zoals het behoort,

Wie ben ik om deel uit te mogen maken van deze schitterende aardbol die zichzelf zo mooi regeld, wie ben ik om lucht te mogen lenen van deze aardbol en deze weer vervuild terug te geven, wie ben ik om spullen te gebruiken wetende dat ze kapot zullen gaan en overlast zullen veroorzaken op deze aarde, en toch de aarde ons onvoorwaardelijke liefde blijft schenken ondanks dat alles wat ik nog steeds elke dag fout doe wetende nog niet veranderende, en nog niet genoeg ziende dat de verandering eerst diep van binnen in mijzelf zal moeten beginnen om dan pas de veranderingen in de omgevingen op te kunnen merken.

Bewust worden doe je niet alleen, bewustworden doe je samen met jou, mij en alles wat ademt en leeft in en rondom ons heen enkel dan kan die "lucht" gezuiverd worden van alle blaam en de wilskracht van deze mensheid tot volledige nieuwe inzichten komen.

Ik voel me schuldig toch houd deze aarde van mij, ik voel me nietig toch ziet de aarde mij als groots, ik voel me niet thuis op deze aarde wegens alle geweld en veranderingen om ons heen TOCH geeft de aarde mij het gevoel hier thuis te horen en de veranderingen hier op aarde toe te laten met alziend oog van diegenen die weten dat alles gecreerd is om te sterven en opnieuw weder te keren op welke manier dan ook in seizoenen, mensenlijke gedaantes of weggevaagde steden, we keren keer op keer terug om op de plaats opnieuw een stad te bouwen nog mooier nog beter en het liefst nog schoner en liefdevoller dan ik ooit kon indenken..

Ik mag inzien wat komen gaat en mag slechts doorgeven wat mij getoond word.In alle liefde groet ik u,


Rene van den Brink

Veenendaal