Friday, February 11, 2011

Bedreigde schoonheid... ( De morgen)

Bedreigde schoonheid: tien paradijzen onder druk

Onder meer op het Indonesische eiland Borneo staat het voortbestaan van de wouden onder zware druk.

Deze tien wondermooie plekken mogen er dan paradijselijk uitzien, het is helaas geen toptien van vakantiebestemmingen. Integendeel, het gaat hier om de 10 meest bedreigde bossen ter wereld. Willen we deze groene schoonheden in leven houden, dan mijden we deze plekken best en laten de natuur zijn gang gaan. Dat stelt de Britse krant The Guardian op zijn website.

California Floristic Province in de VS. • In Indo-Birma zijn rivieren en alluviale gebieden van groot belang voor mens en dier. De overlevingskansen van verschillende soorten vogels, vissen en zoetwaterschildpadden hangen ervan af. Het Tonle Sap meer en de Mekong rivier zijn de meest waardevolle ecosystemen die er te vinden zijn. Ze herbergen hoofdzakelijk meervallen en een soort karper. Deze watersystemen staan ondanks hun belang danig onder druk.

• Oerang-Oetans zijn enkel nog op de eilanden Borneo en Sumatra te spotten. Hun voortbestaan is echter niet verzekerd. Deze apensoort daalt namelijk in aantal. Ook de flora van deze evenaarseilanden heeft het moeilijk en raakt in verval. Hiervoor is in de eerste plaats 'de mens' verantwoordelijk. Het natuurlijk evenwicht wordt er verstoord door dieren tegen voedsel en medicijnen te verhandelen. De spectaculair toegenomen bosbouw heeft het er voor de dieren ook niet makkelijker op gemaakt.

• Het Atlantische woud strekt zich uit vanaf de Braziliaanse kust tot in Paraguay, Argentinië en Uruguay. Meer dan twintigduizend plantensoorten hebben er hun wortels. Veertig procent daarvan zijn inheems. Talrijke diersoorten worden er met uitsterven bedreigd, zoals de klauwaapjes en een aantal vogelsoorten. Van het originele woud blijft nog maar een armzalige tien procent over.

• Langs de kusten van Oost-Afrika liggen bergketens die we moeten koesteren. Moeder Aarde heeft er miljoenen jaren geleden tal van zoetwatermeren aangelegd. Verscheidene diersoorten voelen zich er als een vis in het water. Deze bergen, die reiken van Saoedi-Arabië tot Zimbabwe, huizen ook gelijke, unieke soorten planten.

• In Zuidwest-China tracht de reuzenpanda te overleven. Hij is niet de enige die voor zijn voortbestaan vecht. Ook de kleinere rode panda valt er te vinden. Eerstgenoemde kennen we wereldwijd als ambassadeur van alle dieren die met uitsterven worden bedreigd. De bergen in Zuidwest-China zijn ook een belangrijke waterleverancier voor andere stromen in de regio waar veel leven heerst, zoals de Yangtze.

• De Filipijnen dragen veelal de titel van rijkste ecosysteem ter wereld. Het land telt dan ook 7.100 eilanden. Van het oorsponkelijke regenwoud blijft nog maar zeven procent over. Duizenden dier- en plantsoorten zijn er genoodzaakt hun leven door te brengen. Het gebied staat bekend voor zijn kleurrijke vogels en opmerkelijk veel amfibieën, zoals de vliegende kikker.

• Nieuw-Caledonië is één van de kleinste bedreigde natuurgebieden en gelegen in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië. Hoofdzakelijk de zoektocht naar nikkel (mijnbouw), ontbossing en de komst van vreemde diersoorten verstoren er het natuurlijke levensritme. Naaldbossen kenmerken het eiland.

• In de Oost-Afrikaanse kustwouden moeten verschillende apensoorten onderdak vinden - maar ook hun natuurlijke habitat staat onder druk. Om primaten te bezichtigen breng je best een bezoek aan het Jozani woud in Zanzibar. Zo'n 1.000 à 1.500 mensapen hebben er hun woonplaats.

• Madagascar telt eveneens vele apensoorten. Ondanks het uitsterven van vele families worden op het eiland nog meer dan vijftig soorten behouden. En dit is geen gemakkelijke klus. Madagascar is één van de economisch armste landen ter wereld en aan een enorme bevolkingsgroei onderhevig. Beide factoren leggen een enorme hypotheek op alle natuurlijke bewoners van het eiland.

• Ook Noord-Amerika, meer bepaald de California Floristic Province, is eigenaar van een mooi stukje natuur. Er heerst in dit park een mediterraan klimaat waardoor het voortbestaan van de sequoia wordt verzekerd. Deze boom is het grootste levende organisme dat op aarde is terug te vinden. Ook de condor, de grootste aaseter van Noord-Amerika, spreidt haar vleugels in dit gebied. (adha)