Saturday, January 01, 2011

Openheid van zaken in 2011..


Voor meer en meer mensen is het duidelijk geworden dat niets was wat het leek in 2010en voorgaande jaren. Agressie en geweld zijn de onvermijdbare gevolgen die veelal door overheden en ook religieuze instellingen zelf gecreerd zijn.

2011 zal de geschiedenis ingaan als open jaar waarbij waarheden aan het licht zullen komen die onwerkelijk en onmenselijk " bleken" te zijn maar toch aan waarheden gekoppeld zijn.

Het bewustzijn van ons mens zijnde is eeuwenlang op de proef gesteld door oudheden die dachten een eeuwig leven te kunnen bepalen puur doot het herhalen en voeding geven aan hun naam, niets daarvan is echter waar en deze namen zijn tot stof gewaand in het hiernamaals omdat dit niet de voeding voor de bomen is die bedoeld is te overleven.

Voeding zoals de hersenzandkorrels is nodig de phine gland van ons bewustzijn te voeden, voeden is nodig de grond tussen en wortels en rondom de boom goed stevig te houden goede fundamenten te hebben voor de daadwerkelijke opbouw van de levensboom ofwel tree of abundance.

Het ontrekken van deze grondstofen en voedingstoffen bij mensen heeft ervoor gezorgd dat erg veel mensen zich wereldwijd tegen gesettelde systemen zijn gaan richten opmdat hen het verkeerde voorbeeld is gegeven en de vrijheid word ontnomen deze phine gland en haar voedende zandkorrels genoeg kracht te geven te overleven in het hier en nu en hiernamaals.

Ik mag vanuit hier iedereen hier op aarde en bewust maar ook vooral liefdevol 2011 wensen waarbij wij mensen ook niet meer in angst moeten blijven zitten, niet meer bang moeten zijn de dingen te gaan laten gebeuren die moeten gebeuren zoals onder andere de wedergeboorte van deze aarde met haar ongelooflijke mooie nieuwe indelingen.

Geen land zal meer hetzelfde zijn omdat niets meer zal zijn wat het lijkt, geen regering zal nog dat oude bewustzijn willen aanhouden omdat men dan wel beter weet dat samen werken samen leven en samen intense rijkdom beheersen op deze aarde behorende is tot elke zandkorrel om ons heen die nodig zal zijn de bomen goede houvast te schenken zich stevig staande te houden in een grote storm.

Veel mensen zijn vergeten WIE en WAT de boom sterk maakte en waarom die juist op die plaatsen zo goed groeiden en tot uiting kwamen, De Egyptenaren wisten wel beter en gebruikten deze pure aardse kracht om voor iedereen de rijkdommen zichtbaar te maken en het bewustzijn ja ook toen al tot de mensen te laten komen niet wetende dat de toen noordelijke machten erop uit waren deze ongelooflijke kennis te stelen en voor lange tijd te misbruiken.

Het bewustzijn werkt in alle vormen samen en leeft voort in onze genen, bewustworden is leren luisteren en leren van elkaar zodat de volgende generaties een beter leven hebben de ongemakken uit het verleden in het heden weg te werken en vloeiend mee laten gaan in de loop van ons leven.

De phine gland die veelal in onze eerste genen zichtbaar al aanwezig is en in elk diersoort al ontwikkeld word zonder dat de wetenschap zich hier terdege van bewust is kan afgelezen worden zodra men de viswereld beter gaat bestuderen waarin transparantie in het diepste van de zeebodem ons wijst op de allerdiepste geheimen van ons eigen menselijk lichaam.

JUIST door de chemie en de kennis samen te binden van alle wetenschap kan de kennis van ons eigen menselijk lichaam extreem vergroot worden en zal de mens uiteindelijk weer haar benutte hersenactiviteit enorm weten te vergroten puur door bewust te worden. Bewust worden is als het zien van de pijnappel voor de overlevingsdrang voor de boom wetende dat de creatie van deze zaden nodig zal zijn de vruchten af te gaan werpen. Door de mens als boom te zien en de levenstroom daarvan weer bewust te maken ontdekt men snel de chemie waarbij de slang altijd met de kop naar de zon moet liggen, de mensen die nu sneller bewust worden zullen deze manier van spreken zeer snel gaan begrijpen en inzien dat de ruggegraat van ons mens zijnde slechts de belichaming is die word toegevoegd aan het mens zijnde en dat de zon slechts zal gaan schijnen als men bewust word van alles wat ademt en leeft ook in uw eigen lichaam.

Ik hoop dat erg veel mensen om mij heen nu ook in zullen zien hoe immens mooi de schoonheid van het leven is ondanks alles wat ons aangedaan word en in welke vorm we ook gemanipuleerd worden af te wijken van ons pad van de levensstroom waarbij elke zandkorrel dat bewustzijn nodig zal hebben te weten en te voelen waar ze heen zal moeten gaan om die grote boom tot leven te roepen en de stevige fundamenten voor het groeien veilig te stellen voor de volgende generaties.

Ik hoop dat met mij samen nu vele vele mensen zich bewustworden dat zonder de zandkorrels zonder alle waterdruppels en geen oceanen gevormd kunnen worden en geen wouden zullen kunnen groeien omdat de zandkorrel ontbreekt van die goede fundamenten van ons leven.

Ik wens samen met de mensen om mij heen iedereen hier op aarde een zeer bewust, liefdevol maar vooral ook open en transparant 2011 toe, ik hoop dat bij velen het bewustzijn open word gezet hoe immens laat is is op de natuurlijke tijdsklok...

Zonder de zandkorrels op aarde heeft niets de kans tot leven te komen, het is een eeuwig durende cyclus waarbij respect en vooral kennis en bewustzijn de sleutel en het sleutelgat is de slang met de kop naar de zon te late liggen voor ons en de volgende generaties..

De zelfverijking van veel overheden en mensen die dachten hun macht te kunnen uitroepen inmiddels hun namen zal niets anders overblijven dan de stof in onze galaxy, wetende dat ook stof nodig zal zijn ELKE levensvorm weer opnieuw te creeren...

Ik hoop met dit bericht dat veel mensen zich bewust zijn geworden dat JUIST de phine gland nodig is ons als mens zijnde de voeding te geven zoals de boom haar zandkorrels nodig heeft allen dan zal het bewustzijn van deze gehele mensheid tot inkeer kunnen komen.

Het jaar 2011 zal de geschiedenisboeken ingaan als meest groot aantal rampen en natuurlijke gebeurtenissen hopende dat het nog net op tijd gebeurd zodat de mens leert samenwerken en samen leert te overleven en een ieder om ons heen het wat makkelijker maakt. Ik vraag me werkelijk af of de regeringsleiders om ons heen zulke "fijne" dagen hebben gehad met de wetenschap dat alles om hen heen gebeurd met hun goedkeuring en toedoen wetende dat juist ZIJ de sleutel kunnen worden tot grote veranderingen hier op aarde.

Ik hoop en ik wens dat ook zij tijdig tot inkeer zullen komen dat leven zonder elkaar geen leven is zoals het bedoeld is en dat dat mischien weleens de grootste redenen kan zijn datgene tot ons te maken waardoor wij als mens gevorm worden het JIJ en ik kan alleen bewustworden als je het jij en ik samenvoegt in het wij.. Ik hoop ook tevens dat veel projectontwikkelaars wereldwijd in zullen gaan zien dat de verloren en weggestopte kennis van de natuur nodig zal zijn een goede stad en of wijk te KUNNEN bouwen op die juiste plaatsen en niet de mens de dupe zal laten worden door hun toedoen op enkel geld uit te zijn en de verloren kennis niet meer te gebruiken. Dit is een van de grootste redenen waardoor wereldwijd zo immens veel schade aangericht word aan gebouwen wegen en dorpen en steden.

Bouwen behoort tot de wetenschap te komen dat elke zandkorrel nodig zal zijn een goed fundament te bouwen voor een stevige thuisbasis voor velen.Ook dat bewustzijn zal in 2011 -2012 aan gewerkt worden en zal ook projectontwikkelaars tot grote inkeer brengen en nieuwe leefvormen en nieuwe woongemeenschappen creeren waarbij niet geld meer van belang is maar overleven en de kwaliteit daarvan voorop word gesteld.

Zonder goed zand kan de boom niet overleven, laat deze les in Dubai nummer een staan dat de wetenschap en kennis uit het verleden en hedendaagse heden samengevoegd kan gaan worden in de toekomst dit soort grove fouten te gaan voorkomen. Het einde van Dubia nadert met snelle sprongen doordat deze stad gebouwd is op lucht..
In alle liefde wens ik u alle goeds en bewustzijn toe voor het jaar 2011Rene van den brink