Friday, January 07, 2011

Limburg maakt zich opnieuw op voor wateroverlast.. ( rtl/ meerdere media)


Overlast in Limburg door smeltwater

In Limburg staan op een aantal plaatsen de straten blank door smeltende sneeuw. Ook dreigen beken buiten hun oevers te treden en dreigt het water uit die beken huizen binnen te lopen.

De gemeenten Valkenburg, Vaals, Nuth, Landgraaf, Simpelveld en Gulpen-Wittem brengen de wateroverlast in kaart.

Zandzakken
Het waterschap Roer en Overmaas heeft inmiddels maatregelen getroffen om overstroming van beken te voorkomen. Zo zijn afsluiters dichtgezet om het achterliggende gebied te beschermen. Ook worden waterpompen achter de hand gehouden. Bij het dorpje Partij en in Gulpen zijn zandzakken geplaatst in verband met overstromingsgevaar van beken.

Alarmerend
Het waterpeil in het Belgische Walloniƫ staat alarmerend hoog. Het Waals Operationeel Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Waterwegen heeft de hele regio opgeschroefd naar alarmniveau.

Het water in Vlaanderen zorgt nog niet voor problemen. Alleen in Moelingen is de waterstand kritiek, aldus de Vlaamse website overstromingsvoorspeller.be.

Problemen
Eind december zorgde de dooi van sneeuw in Nederland voor veel lekkageproblemen . Het smeltwater kon niet wegstromen door de bevroren regenpijpen.