Tuesday, January 04, 2011

Ik besef dat dit volgend bericht de volledige wetenschap hierop aarde in ander licht zal brengen.. MICRO EN MACRO ....
Zoals u kunt zien is de overduidelijk link gelegd tussen viruscellen en hun opbouw en de geomtrie en het Gridsysteem ( netwerk) rondom en in onze aarde.

Door de micro en macro met elkaar samen te voegen zijn we vanavond tot een zeer mooie en wonderbaarlijke ontdekking gekomen dat micro en macro 100 % in elkaar verweven zitten en de wetenschap een volledig nieuwe dimmensie kan en mag gaan binnenstappen.

De lijnen over en in onze aarde volgen exact diezelfde patronen en volgorde op die ook cellen willen doen het verwezenlijken van de levensbloem.

Door deze lijnen over onze aarde "uit te zetten" is de complete verklaring gevonden van de roseline,s kasteeltuinen, leylijnen, geometrische lijnen spinnenwebstructuren, kwelders etc ...

Door de microcel over de macro heen te plaatsen is ook ons duidelijk geworden dat deze ontdekking van extreem groot belang kan zijn in het vinden van oplossingen om ziekte uit te bannen van deze aarde en de leefwijze van mensen aan te pakken.

Het bewustzijn NA 2012 zal de mens zo tot inkeer brengen dat NIEMAND maar dan ook NIEMAND meer zijn of haar leven zal willen wagen om niets.


Ik heb mogen luisteren in alle stilte luisterend en ziende als het oog van de zon.

Hopelijk keert ook de wetenschap EN religie nu in rust en vrede weer...

In alle liefde groet ik u,

Rene van den Brink