Sunday, January 09, 2011

GOODMORNING Een nieuwe morgen, een nieuw begin...


In the arms of a angel..

http://www.youtube.com/watch?v=jVbkz_3lO3c&feature=fvsr

Bent ook u de woorden vergeten uit stof zijt gij gekomen, tot stof zult gij WEDERKEREN..

Hoe sterk kan een gedachte zijn in iets te geloven dat vasthouden is.. vasthouden aan iets zonder dat het zand onder onze voeten is.. zonder de wetendheid dat alle druppels nodig zijn een oceaan te creeren,, ontelbare luchtcellen nodig zijn een atmosfeer te vormen..

Een nieuwe nieuwe morgen, een nieuw begin..

Nu de donkere wolken samen gaan pakken rondom onze aarde en de dood voor veel levens in de ogen zal gaan schijnen is er een stille gedachte van het wederkeren van ons mens zijn en alles wat ademt en leeft.

Een nieuwe morgen, een nieuw begin..

Hoe sterk is ons geloof om daaraan vast te houden dat de komende tijd GEEN einde der tijden is maar een nieuw begin betreft.. Hoe sterk staan we in een branding van de zee te weten dat alle druppels samen nieuw golfstromen zullen gaan creeren,, hoe gebundeld zijn wij als mens zijnde wetende dat elke cel die wij uitademen de lucht weer kan aansturen de atmosfeer weer te gaan vormen zoals het hoort.

Een nieuwe morgen, een nieuw begin..

Ik ben geen messias dat is en was niemand. Ik ben geen gedachte dat bent u, ik ben niet diegene die ik mocht zijn dat bent u, ik kon niet zien wie u kon zijn dat bent u.

Tijdens het schrijven van deze channeling doorgegeven vanuit den hogeren vraag ik u allen het hoofd te bieden en het geloof vast te houden in het nieuwe begin wat komen gaat, ondanks de grond die onder onze voeten zal schudden, ondanks de de watercellen die zo groots zullen verplaatsen dat geen continent hier tegen opgewassen is. Hoe sterk staan wij in ons geloof vast te houden aan het geloof dat wij gekomen zijn vanuit het stof en weer wederkeren tot het stof..

Een nieuwe morgen, een nieuw begin...

Hoe mooi kan gezamenlijk die gedachte zijn vast te gaan houden aan ons geloof wat we ook willen geloven wie we ook willen geloven ongeacht ras cultuur of geloofsovertuiging we voelen allen de energie van het samen zijn..

We vragen u vanuit boven met alle moed en geduld voor elkaar op te brengen elkaar te gaan helpen tijdens het shiften van onze aarde, geen hogere "aardse macht" zal nog die invloed uit kunnen oefenen luchtstromingen te beinvloeden of golfstromingen te kunnen veranderen.Alles is bepaald en alles is bepalende vanuit het niets..

Tot stof zult gij wederkeren vanuit stof zult gij wedergeboren worden deze gedachte alleen al maakt enorm sterk bij de wetenschap en de gratie der Goden.

Als we om ons heen kijken en inzien hoe immens groots dit universum is en alles wat daar nog omheen hangt en we nog moeten ontdekken dan beseffen we dat er sprake is van een hoger plan een hogere intentie waarbij samenspel en het samenkoppelen in denken een doelstelling is geworden, de Goden weer op aarde terug te laten keren en alles weer in de juiste propossies te gaan plaatsen zoals het hoort het boven en het benedene..

Een nieuwe morgen een nieuw begin...

Kan men indenken dat van alles voldoende gecreerd is wedergeboren te laten worden uit de doden.. kan u zich voorstellen dat alle circles of life die over elkaar zijn heen gecreerd geen einde kennen en tevens geen nieuw begin kennen omdat niets zal zijn wat het lijkt..

kan u zich ook voorstellen dat de grootste en langste weg die wij ook volgen in ons leven uiteindelijk altijd weer op diezelfde plaats terugkomt waartoe alles behoort terug te komen.. lieve mensen besef dat op dit moment zoveel nieuwe energie plaats zal gaan vinden op nieuwe plaatsen dat veel dieren flora en fauna plaats MOETEN maken voor een nieuw begin. Nieuwe eilanden in Goddelijke bloemachtige ontwerpen alen ontworpen vanuit de diepste kernen van de aarde en hoogste sferen van onze kosmos..

Kan u zich voorstellen dat er eerst veel "kapot gemaakt" moet worden willen we iets nieuws kunnen creeren..

Wij mensen in deze generaties zijn zeer bevoorrecht te mogen weten met de snelheid van informatie de snelheid waarbij licht ons iets duidelijk wil maken en het samenspel van de duisternis zal samenbinden.. in het alles en het niets..

Wat is niets, wat is alles, zien we niets dan vinden we alles mooi zien we alles dan zouden we niets zien zo is dat net met het gehoor en alle onze zintuigen zodra men zou weten wat van te voren zou gaan plaatsvinden dan zou men stappen ondernemen de mensen naar juiste oorden te brengen juiste en zouden enkel rijken of boven bedeelden de plaatsen innemen die hen soms niet toebehoord...

juist daarom is HET PLAN inside ons aller brain tot op het allerlaatste moment nog niet zichtbaar geweest en worden wij langzaamaan naar plaatsen gestuurd om mensen bewust te maken, in te laten zien dat de manier waarop wij met deze aarde om zijn gegaan niet langer kan.

Hoeveel rampen moeten nog gecreerd worden mensen die denken rijk te willen worden vanuit aardse grondstoffen en krachten toe te staan ten koste van de levens van 7 miljard mensen hier op aarde om slechts een handjevol mensen dat geld op te laten stijken wat anders genoeg zou zijn deze gehele wereldbevolking te voeden te onderhouden en te onderwijzen van de nieuwe kennis die voorhanden is alles niet meer in het oude terug te laten keren.

Hoe vaak moet men nog wakker schudden dat de goden boven ons hun hoofden schudden niet snappende dat de mensen diegene zijn die de tiranie gevormd heeft en de gedachte heeft toegelaten hier op aarde slechte en of "duivelse" energie te verzinnen..

De mensen die door de poorten zijn gegaan van het licht EN duisternis weten dat hetgeen boven is slechts een weerspiegeling is van het leven wat op aarde is geleefd en dat ons dna enkel die kracht heeft tot overleven als we ons in gedachtenkracht onsterfelijk hebben kunnen maken door onze naam, de gedachte daaraan en het juiste licht samen te gaan voegen..

Een nieuwe morgen, een nieuw begin...

Vanaf vanmorgen zal een nieuwe energie onze aardrasters gaan verdedigen, nieuwe stof zal vanuit de zon gespuwd worden deze aarde en hun gehele bevolking flora en fauna sterker te maken, bewuster te maken en eindelijk in te laten zien dat de manier waarop wij hebben geleefd JIJ EN IK niet langer zo kan.

Niet langer de dingen toe laten zijn de dingen die in het verleden fout gingen maar vanaf morgen niet meer fout behoeven te gaan omdat JIJ en IK dat niet meer toelaten..

Geduld en passie zijn de sleutel en de wetenschap te mogen weten dat alles hier op deze aarde en in de kosmos gekomen is uit het niets uit stof en gecreerd is vanuit stof te mogen groeien in alle mooie en in ons mens ogen ziende onmogelijke creaties van leven en dood een eeuwige cyclus die ook wij dit keer tijdens de vijfde zonspassage niet mogen veranderen en niet mochten veranderen.

Het plan ons allen weer tot een taal te laten spreken en de buitenaardsen weer toe te laten om ons in te laten zien dat niets was wat het lijkt is de allergrootste redenen tenminste open te staan voor het idee dat niet ik een messias ben niet jij een messias ben maar wij met zijn allen samen een messias zijn enkel door samen te denken samen te zingen, samen te zien samen te horen samen te geloven van die waarheid waarvan jij denkt, jij voelt jij inziet door te ervaren dat dat de juiste waarheid betrof omdat niets zal zijn wat het lijkt...


Ik heet u samen met de velen rondom mij heen welkom in de 5e zonspassage voorspeld in ALLE religie,s alle geschriften alle kalenders allen uiteindelijk met dat ene doel opnieuw dat op schrift te gaan laten vastleggen van wat WIJ zien WIJ voelen WIJ horen en WIJ willen delen en ervaren..

Een nieuwe morgen, een nieuw begin..

Wat soms een einde van een lange troosteloze dodelijke weg lijkt is veelal ook dit keer een nieuw begin van een wedergeboorte van onze aarde omdat wie ZIET ook ZAL ZIEN dat de aarde zich opmaakt voor het eindbal wat komen gaat en haar allermooiste creaties uit de kast zal trekken puur omdat ZIJ van ons houd en WIJ van haar...

Een nieuwe morgen, een nieuw begin...

Soms zien we iets wat niet is en toch wat het lijkt doordat we het leren inzien..

Er was een geheime tuin een geheime nieuwe beloofde plaats enkel door te horen en juist te zien werd men gestuurd naar het land van melk en honing..

It is NOT the end, it is yust the beginning

GOODMORNING NEW WORLD.....

Heb vertrouwen, heb geduld zodat we orden kunnen gaan scheppen in de grote chaos..


Liefdevolle groet,

Rene van den Brink

Veenendaal Nederland