Tuesday, November 16, 2010

Tree of Abudance Egypt.. ( key of the lifetree..)


Dat de sleutel tot de levensappen van de boom gezocht moest worden bij de bron daar waren de oude Egyptenaren van boven Egypte al uit.

Zij bouwden de boom van het leven op de plaats die hen werd aangewezen en zorgden voor totale nastreving van perfectie van de levensboom ofwel tree of Abudance.

Zonder deze sleutel is leven nergens op aarde mogelijk te weten vanwaar de bron vandaan komt, vanwaar de kop van de cobra richting de zon gericht ligt..

Eens in de paar duizend jaren wisselt de aarde deze energiestromingen zodat ieder stukje op aarde gevoed kan worden en weer verder kan groeien in de gezamenlijke tree of life.

Nu de Western wind langzaam aan de sahara richting China brengt zal duidelijk worden hoe immens mooi en groot de bouwwerken waren welke de Egyptenaren gebouwd hebben ter ere van VELE goden. De Key of Adubance was gestolen DACHT men en de Romeinen dachten met hun sleutel, sleutelgat de sleutel des levens te hebben maar niets meer dan dat was waar omdat de dood hen in de ogen kijkt.

Nu de natuur en het volledige Godenrijk zich tegen het Vaticaan heeft gericht zal duidelijk worden waarom Napoleon en de Romeinen zo trots waren deze kennis van de sleutel te kunnen bezitten MAAR zonder de bron ervan kon de symboliek wel worden nagestreefd maar werd de boom levensloos omdat de sappen niet door de boom stroomden.


Nu duidelijk word dat de westen wind de Saharazanden zal weghalen worden de enorm grote bouwwerken langzaam aan zichtbaar en met het tot uiting komen van de vijf tenen boven de kop van Afrika zal duidelijk worden dat er word meegekeken vanuit den hogeren..

De boom des levens kon geen vruchten geven zonder de levensappen en de chemie en bouwdrift van de liefde welke door het volk werd aanschouwd de bouwwerken zoals de piramidecomplexen te kunnen verwezenlijken.

De sleutel en het sleutelgat van het vaticaan waren dus niets meer dan slechts de symboliek van het gestolen goed en de kennis op de plaats gebracht waar het niet behoord. De volledige ondergang van Rome en haar volledige omgeving zal hieraan ten spijt komen. De keus is daar aan elk mens op die plaats te willen blijven of nog verblijven, ..

WIJ zijn hier eerder geweest en konden onze pijnlijke footprints herkennen en opnieuw beschrijven, maar de onfortuinlijke kennis van de tree of Abudance is gelijk aan de drie eenheid, zonder liefde, zonder chemie is de symboliek niets waard...

Het heeft ONS intens vedriet gedaan onze grote bouwwerken te zien vernietigen, heilige voorwerpen gestolen zien te worden, en doden bespot zien worden.

"De duivel zal van UWen Aarde ontnomen worden zonder enige menselijke hande.."

Neem niet tot u wat u niet toebehoord, het zal u ontnomen worden en ontboden worden de wortels in alle verdere levens te kunnen settelen en voeden.. de Godin Ma at heeft hier over gewaakt en zal niet rusten totdat deze waarheid zal zijn openbaard.

Vanuit ALLE windhoeken zal nu duidelijk worden dat "buitenaards" leven ALLANG aanwezig was bij en IN u en uw leefomgeving..

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink

Veenendaal Nederland