Monday, November 22, 2010

Lezen moeder aarde..Het lezen van moeder aarde zoals wij dit benoemen kan afgeleid worden tussen het energieopbouwen en weer terug trekken zodat nieuwe vormgevingen gevormd kunnen worden.

Deze manier van groeien van onze planeet aarde is van extreem groot belang te weten voor ons als mensen omdat deze alles te maken hebben met de natuurrampen in ons verleden en de nabije toekomst.

Het lezen van onze aarde kan afgeleid worden aan de "bovenboom" en "benedenboom", de structuur van de bovenboom is opbouwende en de benedenboom zal terug genomen worden in de aarde zodat de eeuwige cyclus zal kunnen voortleven.

Deze structuren zijn overal op onze aarde terug te vinden en kunnen gekoppeld worden aan vele story,s en natuurrampen uit ons verleden en de voorspellingen die gedaan zijn door zieners uit het verleden voor onze toekomst.

De onderboom is een terugtrekkende stroom waarbij de aarde in zal zakken op de plaatsen die de laatste fase hebben doorgemaakt. De bovenboom is de fase waarbij het groeien en dus omhoogstuwen van belang is voor het voortbestaan van de aarde.

Op de afbeelding kunt u zien dat ook de "farao" op de hoogte was van de kennis van deze "bovenboom". Steden in het Nubische rijk werden dan ook volledig zo gebouwd dat elke druppel water zo optimaal benut kon worden dat ieder mens onderstaand aan de farao gelijkwaardige kansen verkreeg in het bebouwen en aanplanten van zijn gewassen. Het vinden van een perfect evenwicht is dus voor de farao niets meer geweest dan 100 % natuurkunde waarbij zijn Goddelijkheid bepaald werd door zijn ongrijpbare kennis..

Zoals afbeelding weergeeft ziet men duidelijk de sporen al zichtbaar van het gebied Midden Oosten wat haar laatste fase in is gegaan en na 2012 niet langer bij het levende deel van de aarde zal behoren maar tot de aarde terug genomen zal worden.

Het groeien en inkrimpen van de aarde gebeurd volgens de modeleringen zoals IJskristalisatie doet, pentadepunten naar boven toe gericht en pentadepunten naar de middenkern toe gericht.

Ik ben niet die persoon die deze hele mensheid zal hoeven te gaan overtuigen, ik ben slechts het doorgeefluik wat deze informatie door mocht geven, het onuitputbaar blijven tarten van de mensen die op mijn leven uit zijn neem ik voor lief, het niet begrijpende dat vele mensen dit blijven toestaan ondanks men dit ziet is voor vele Goden een onbegrijpbaar iets..

Aan elk mens hier op aard wat heeft mogen zien horen en ervaren is de keus gegeven op de carousel des levens OF doods te stappen ik heb slechts de informatie mogen geven waarbij de grondmap zichtbaar word gesteld van de nieuwe aarde waarbij die kracht van deze aarde ontnomen zal worden welke niets anders toebehoord dan de "benedenboom" deze zal haar laatste stadia inslaan, nog voor 2012 zal dit hersteld zijn en zal mens nog dier weer in harmony WETEN te gaan leven omdat zij leert inzien en ervaren..

Door de Nijl als de Cobra te ervaren en de doorgesneden kop van deze slang als levensadre te zien werd ook mij datgene getoond waar lang op was gewacht. Ik ben me bewust van het feit dat mijn leven mij ontnomen zal willen worden omdat het economisch belang bovengesteld word aan mijn kennis en MIJN leven.

Ik heb dat voor lief genomen en heb me hier bij neergelegd inmiddels wetende wat komen zal..

Om de kunst van het Mooie Egypte en oude heilige land veilig te stellen is grote haast geboden...