Tuesday, November 30, 2010

Irrigatiesystemen Farao's... ( Low Egypt..)Uitleg volgt: irrigatiesystemen, kwekerijen, bierbrouwerijen en opvangen volledige levenstroom Witte en Blauwe Nijl..

De kennis voor natuur en wetenschap was enorm hoog bij farao's en werd gebruikt in de visie de enorme complexen te bouwen waarvan de piramide's deel van uit maakten.

Hoe meer je op heroglieven induikt hoe meer je erachter komt hoe ongelooflijk mooi de bouwwerken geweest moeten zijn. Bloem patronen in vorm van de Rossette, symboliek in vorm van bomen, piramide complexen met gouden en zilveren bovenpunten straalden enorme draagkracht uit en schitterende symboliek uit tot in wijde regio van de toenmalige enorme Nijldelta,s.

De Egyptenaren waren extreem goed op de hoogte om water zo te geleiden dat optimaal gebruik gemaakt kon worden van het ontvangen van alles tot betrekking van de tree of abundance.. ( bom der behoeften en ontvangsten..) Zij aanbaden de boomenergie omdat deze visie niet alleen zorgdraagde voor enorm succes en handel tot in wijde omtrek van Egypte mogelijk maakte, maar ook zorgdraagde voor miljoenen Egyptenaren welke gebruikt maakte van alles wat maar geteeld kon worden in deze Nijldelta.

Door natuurlijke filters te bouwen van rietzone,s, papyrus zones, en tevens grote kweekvijvers te creeren voor gebroed en bijvoorbeeld vissen kon aan de behoefte worden voldaan voor de enorme vraag naar eten.

Ook het drinken werd zeer goed rekening mee gehouden door op die juiste plaatsen waar het water dusdanig gereinigd was door de natuurlijke filters het water weer te onttrekken en daar bier van te brouwen. Dit bier werd in ruime regio van Egypte gedronken en werd verscheept naar landen als Griekenland en vele andere landen door middel van de handelsroute kanalen welke gegraven waren.

Nu duidelijk word dat de piramidecomplexen niet op zich stonden maar onderdeel uitmaken van enorm grote complexen gebouwd in vorm van bomen word duidelijk dat de kennis die de farao,s bezaten in veel opzichten voor burgers als Goddelijk werden ervaren omdat de uitstraling zo enorm mooi en onwerkelijk dromerig was dat menig mens zich afvroeg of dit wel aardse gedachten waren waartoe de aanzet gecreerd werd deze complexen te gaan bouwen.

Het betonachtig steen wat ook nog eens de electrische deeltjes van lucht kon geleiden en daardoor staische ladingen bevatte was de dop op de fles waartoe de farao in wijde regio als zeer hoogaanstaande mensen werden aanschouwd.

Toen in 1799 de soldaten van Napoleon grafroof deden en stukken van de geheimen van de farao,s in handen kregen DACHTEN ze de sleutel te hebben voor het hiernamaals maar niets was minder waar omdat de volledig kennis van de farao ook tot het diepste van onze aarde ging en niet zoals Napoleons visie enkel oppervlakkig of zoals de Italianen enkel de zogenaamde geheime symboliek.. zonder de chemie en die juiste plaats zal de kracht niet tot uiting kunnen komen. het is de gezamenlijke werking van the tree ones.. anders niets..

De kweekvijvers, de natuurlijke filters, het wonen aan water word in deze dagen nog steeds als Goddelijk en extreem luxueus geacht dat zien we maar aan de bouwwerken in en rond Dubai waar vergeten werd dat daar geen boom gecreerd kon/kan worden omdat de kennis van de aarde niet volledig is en de aarde deze eilanden weer tot zich zal nemen.

Ik hoop dat veel mensen in zullen zien hoe ongelooflijk mooi de kennis en de bouwwerken van de farao's was en deze kennis mischien ooit weer hedendaags tot leven geroepen kan worden. Het in volledig harmony leven met natuur was stelregel nummer een voor farao en zijn kundigen opvolgende de wetten der Heqat en MaAt.

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink