Monday, November 22, 2010

Nederlandse overheid laat puzzelstukjes natuur nog niet samenkomen.. dieren de dupe..

'Staatsbosbeheer moet zwakke dieren afschieten is het eerste wat bij mensen opkomt zonder de problemen op lange termijn te bekijken.. Enkel de laatste winters is weer sprake van extreme weersomstandigheden waardoor dieren die in omheinde omgevingen leven niet voldoende voedsel kunnen vinden.

Een werkelijk belachelijke situatie doet zich voor dat men de dieren maar af moet schieten zonder eerst naar simpele oplossingen te kijken.

De grote grazers in het natuurgebied Oostvaardersplassen moeten deze winter niet worden bijgevoerd en dieren die te zwak zijn moeten eerder worden afgeschoten om onnodig lijden te voorkomen dit zou de makkelijkste en in ogen van de overheid de "beste" oplossing zijn omdat dit de goedkoopste betreft.

Het doodschieten van de dieren is het advies van de commissie die voor de Oostvaardersplassen is ingesteld aan staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) Mischien moet deze meneer eens bijzich zelf ten rade gaan wie de natuurreservaten gecreerd heeft en tevens ervoor gezorgd heeft dat de gebieden door het hele land functioneren als kleine puzzelstukken waar dieren vaak op een hoopje moeten zien te overleven.


Het tekort aan voedsel heeft sommige dieren op de Oostvaardersplassen vorige winter het leven gekost en mag direct verweten worden door niet direct ingrijpen van onze eigen staatsbosbeheren. Als zulke gevallen op een ander natuurgebied zoals de Hoge Veluwe voorkomen waar de dieren zat de ruimte hebben word er niet gesproken over doodschieten.

Over de dieren in de Oostvaardersplassen wordt al tijden gediscussieerd. Afgelopen winter stierven veel grote grazers in het gebied als gevolg van een voedseltekort. Onder druk van de Tweede Kamer werden de dieren uiteindelijk bijgevoerd.

Volgens de deskundigen leidt het huidige beheer in het gebied nu niet tot "moreel onaanvaardbare situaties". Maar de Heckrunderen, konikpaarden en edelherten leven in een tussenpositie, waardoor wel zorg nodig is voor het handhaven van de juiste leefomgeving en om lijden te beperken voor individuele dieren.

Meer beschutting

De commissie onder leiding van oud-staatssecretaris van Natuurbeheer Dzsingisz Gabor geeft verder aan dat er meer beschutting moet komen. Zo moeten de dieren deze winter worden toegelaten in aangrenzende bossen, zoals de Hollandse Hout en het Oostvaardersbos. Dit levert beschutting en tijdelijk extra voedsel op.

Ook wordt geadviseerd om in het gebied een kilometer aan beschuttingsrichels aan te leggen en vindt de commissie dat er snel een pad moet komen waarover de dieren zich van de Oostvaardersplassen naar het beschutte Horsterwold kunnen verplaatsen.

Anticonceptie vindt de commissie geen goed idee. Wel moet er een plan komen voor een populatiereductie als noodmaatregel voor het geval dat verhongering van de dieren dreigt.

IK denk persoonlijk dat mensen zoals vanuit het CDA welke het advies geven de dieren maar dood te schieten wel beseffen hoe belangrijk deze flora en fauna inmiddels aan het worden is voor ons land. Veel natuurschoon is verloren gegaan doordat grote projectontwikkelaars zich vegrepen hebben aan grote stukken land waarvan nu honderd duizenden vierkante meters bedrijfsgebouwen leegstaan, ik verwacht niet anders dat de mensen het puugzat worden dat op deze manier in Nederland om word gegaan met het zo makkelijk afschieten van dieren en zo makkelijk advies geven vanuit een persoon van het CDA..

Ik denk persoonlijk dat er ten rade gegaan moet worden bij plaatselijke boswachters en staatsbosbeheer dit probleem voor lange tijd op te lossen door wildviaducten te bouwen en de dieren veel meer bewegingsruimte te geven zodat ze tenminste de kans krijgen te overleven.

Ik vraag me af hoe ver het zou moeten komen voordat men dit jaar bijvoerd...