Wednesday, November 24, 2010

Melatonine zeer belangrijke stofaanmaak menselijk lichaam..
Introduktie

Precies in het midden van de hersenen zit een orgaan, die de stof melatonine natuurlijk aanmaakt. De pijnappelklier (of epifyse) vervult een uitermate belangrijke rol in het lichaam, blijkt achteraf. Vroeger dacht met dat het een rudimentair orgaan was (een overbodig orgaan net als de blinde darm), maar dat is nu wel anders. Door de ontdekking van de aanmaak van de stof melatonine in dit orgaan (en wat deze stof allemaal betekent voor het lichaam) is algemeen geaccepteerd dat dit orgaan een zeer belangrijke functie in het lichaam vervuld.

De ontdekking van melatonine

In 1953 zocht een geleerde (Aaron Lerner) naar een stof die de huid van de mens lichter maakte (naar aanleiding van de ziekte vitiligo). Na in de wetenschappelijke literatuur gezocht te hebben, stuitte hij op een artikel over een bleker wordende huid van kikkers, na gedompeld te zijn geweest in een vat met pijnappelklier-extracten van koeien. Deze bevinding was het begin van een speurtocht en na zeer veel wetenschappelijk onderzoek kwam men erachter dat een bepaalde stof in het extract (melatonine) zorgde voor deze kleurverandering.

De stof werd gedoopt als N-Acetyl-5-methoxytryptamine en kreeg als meer gangbare naam melatonine (mela- van het huidpigment producerende melanine en -tinine omdat de stof een -soort van- afgeleide was van serotinine). Na verder onderzoek bleek dat de functie van melatonine lang niet alleen het verkleuren van de huid was.

Wat kan melatonine voor het lichaam betekenen?
De stof melatonine heeft -onder andere- de volgende functies :


Een verbetering van de nachtrust ;
Een remedie tegen jetlag en ploegendiensten ;
Een ondersteuning van de lichaamseigen bescherming tegen milieverontreiniging ;
Een ondersteuning van een goed hart- en de bloedvatenstelsel ;
Een bescherming tegen vrije radicalen ;
Een ondersteuning van het immuunsysteem ;
Een verlenging van het leven van het lichaam (anti-veroudering) ;
Een verbetering van uw seksleven ;
Een hulp in de verlaging van spanningen.
En dit alles zonder negatieve bijwerkingen als verslavingen.

Voor de verbetering van de nachtrust en de Jet Lag zijn speciale secties geopend, omdat de stof vooral hiervoor gebruikt wordt. Over de overige effecten kunt u meer lezen in de artikelen sectie.

Waarom werkt melatonine zo goed?
Eigenlijk is het niet geheel duidelijk waarom de stof zo goed werkt. Een duidelijke aanwijzing voor de goede werking is dat het de tegenovergestelde functie in het lichaam vervuld van adrenaline. Zoals u misschien wel weet wordt adrenaline ook wel het fright-flight-fight hormoon genoemd (schrik-vlucht-vecht hormoon). Het tegenovergestelde van deze lichamelijke reacties is rust en herstel en dit is precies de functie die melatonine vervuld. Doordat er 'een rustpauze wordt ingelast' door melatonine, krijgt het lichaam de tijd zich te herstellen en dit is essentieel voor een optimale gezondheid.

Een andere opmerkelijke eigenschap van melatonine is dat de stof in een gelijke moleculaire structuur voorkomt in verschillende organismen (tot nu toe bij elke bestudeerde dier en plant die tussen nu en 3 miljard jaar geleden hebben geleefd). Dit is zeer zeldzaam in de biologie.

Er zijn meer stoffen met deze eigenschap en van al deze stoffen is aangetoond dat ze een zeer belangrijk zijn voor het bestaan van leven in het algemeen. Daar komt ook nog eens bij kijken dat er bij alle organismen een zogenaamde circadiaanse (een ongeveer 1 dag durende) cyclus doorlopen wordt. Vooral rond 2 tot 3 uur 's nachts wordt de stof aangemaakt.

Wie heeft extra melatonine nodig?

Een ander kenmerk van melatonine is dat de aanmaak ervan nogal varieerd in de verschillende levensfasen (dit is natuurlijk persoonsgebonden). Pasgeboren baby's maken vrijwel geen melatonine aan totdat ze 1 jaar oud zijn. De melatonine spiegel stijgt hierna enorm (tot ongeveer het 10e levensjaar).

De rest van het levensverloop (10-100 jaar) laat een daling zien van de aanmaak van melatonine. Je zou nu kunnen concluderen, dat alleen ouderen meer melatonine nodig zouden hebben, maar dit is niet geheel waar.

Het lichaam laat het verloop van de melatonine aanmaak in het begin en het einde van het leven niet zomaar verschillen (dit heeft te maken met een zeer complex hormoonstelsel). Het probleem is of het lichaam genoeg melatonine aanmaakt voor de verschillende fasen in het leven, wat het op dat moment nodig heeft (kinderen die laat in de puberteit komen blijken een hogere melatoninespiegel te hebben dan hun leeftijdsgenoten).

Mensen kunnen hun gezondheid optimaliseren door hun melatonine spiegel in het bloed op peil te houden. Door het innnemen van synthetische melatonine, worden de juiste spiegel hersteld, waardoor een goede gezondheid ondersteund wordt. Omdat melatonine ook allerlei andere positieve effecten heeft op de gezondheid (zoals de ondersteuning van het immuunsysteem en een gezonder sexleven), kunnen ook mensen die wel een gezonde nachtrust hebben het gebruiken en hierbij genieten van de andere voordelen die de stof met zich meebrengt.Meer info: http://www.melatonine.nl/melatonine/


Zodra men zich dus bewust word van ook de aanmaak van deze stof zal zich ook de vaardigheid verder gaan ontwikkelen van datgene waar men zich op focust. Hetgeen men goed in is kan dus gekoppeld worden op de focus van datgene men graag wilt.

Goed zijn zit dus niet enkel in de leerstof maar de manier van bewustwording en wilskracht iets te willen leren van datgene je graag goed in bent.

De focus van het menselijk brain zorgt dus puur voor meer aanmaak en meer draagkracht voor de intentie perfectie na te streven. zie ook net binnengekomen bericht Nu.nl:

'Welgestelde mensen kunnen zich minder goed inleven'

AMSTERDAM – Welgestelde personen kunnen zich minder goed inleven in de emoties van anderen dan mensen uit lagere sociale klassen. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers vastgesteld.

Mensen met een goede opleiding en relatief veel geld hebben met name vaak moeite met het herkennen van emoties in gezichten. Ze presteren op dit gebied opvallend genoeg minder goed dan mensen die minder rijk en welvarend zijn.

Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Californië in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Science.


Afhankelijk

Volgens de wetenschappers ontwikkelen armere mensen hun empathisch vermogen waarschijnlijk beter, omdat ze meer afhankelijk zijn van anderen.

“Als je het je niet kunt veroorloven om hulp in te kopen zoals dagopvang voor je kinderen, dan moet je steunen op buren of familie als je boodschappen gaat doen”, verklaart hoofdonderzoeker Michael Kraus op Physorg.com.


Computer

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door proefpersonen met verschillende achtergronden een aantal afbeeldingen van gezichten te tonen. De deelnemers aan het experiment moesten steeds aangeven welke emotie een gezicht uitdrukte. Relatief arme mensen slaagden hier beter in dan proefpersonen uit rijkere families.

Bij een vervolgexperiment gaven de wetenschappers proefpersonen de opdracht om zich voor te stellen dat ze uit een arm milieu kwamen en volledig afhankelijk waren van anderen.


Ingebakken

Opvallend genoeg verbeterden toen de prestaties van de rijke deelnemers. Ook zij slaagden er op dat moment beter in om emoties af te lezen van gezichten.

“Dit laat zien dat het aflezen van emoties niet ingebakken zit in de mens”, aldus hoofdonderzoeker Kraus. “De verschillen ontstaan vooral door de culturele context.”

( we kunnen dus ook uit deze berichten opmken dat juist de focus en of het bewustworden voor mensen bepalende is voor de manier van leven, hoe rijker vaak iemand is hoe minder hij of zij zich druk hoeft te maken en veel voor hem of haar geregeld word. de steunpilaren rusten dan vaak op andere personen die samen zorgdragen voor het nastreven van perfectie.. maar o wee als er een ding fout gaat en de helpende hand niet aanwezig is.. dan raakt men erg snel in paniek...)