Monday, November 29, 2010

Tree of Abudance Egypt.. ( key of the lifetree..) www.ge-di-christi-re.com)
Tree of Abundance...

Wat bedoelde men nu eigenlijk met deze visie en uitwerking van de droom de boom te verwezenlijken.

Velen waren stronjalours op de enorme kennis van de farao,s welke bouwwerken durfden te bouwen welke tot kilometers verre omtrekken zichtbaar waren.

De bouwwerken werden niet alleen om de symboliek gebouwd maar waren ook als doeleind gecreerd iedereen gebruik te kunnen laten maken van zeer hoogwaardige energie die uit de aarde gegegevn werd.

De verschillende bomen waaronder de HE en She tree ( terugtrekkende boom, ( dooduitziend) en groeiende boom) kunnen gekoppeld worden aan bijvoorbeeld Dennenbomen waarvan de bovenzijde van de boom uit mannelijk bestaat en de onderzijde uit vrouwelijk bestaat, doordat het mannelijk zaad automatisch door weer en wind op de vrouwelijke zijde valt is automatisch de bevruchting geregeld in de natuur.

In de volledig natuur werkt dit idem en kan gezegd worden van terugtrekkende energie en opbouwende energie. De delta, rivierbeddingen en vele andere logica in onze natuur kan hieraan gekoppeld worden.

De She tree in Beneden Egypte en de He tree in Boven Egypte zijn hier perfecte voorbeelden van. De boom die nog een klein beetje zichtbaar is in Laag Egypte Was toen groeiende en de boom in boven Egypte was terugtrekkende.. nu zijn beiden vrijwel verdwenen op het laatste stukje delta na de delta van de Nijl is slechts nog het uiteinde van dat ene takje van de immens grote boom..


The tree of Abundance is veel meer dan slechts een visie, het is de orde van Ma at en de draagkracht van elke druppel water waaraan zij zich zal houden tijdens het shiften van polen hier op aarde. Het terugtrekken en weer opbouwen van deze levensbomen is dus niet symbolisch maar is van immens groot levensbelang voor ons als mens zijnde..

De wetenschap te mogen weten van de levensboom is zo iets wonderbaarlijk moois dat bijna niet uit te leggen is, nog steeds zoek ik maanden later naar die juiste bewoordingen u dit uit te mogen leggen..

We zijn reeds begonnen met het voorbereiden van kleinschalige lezingen om de mens de natuur en haar in onze ogen inziende rampen beter te gaan begrijpen, rampen zijn geen rampen meer als je WEET wat de logica en fysica is van het bouwen en terugtrekken van de levensboom...

Ik heb beloofd aan veel mensen in mijn omgeving dat ik meer uitleg zal gaan geven bij de informatie die ik doorkrijg, dit betekend wel dat er minder door word gegeven maar dat ik duidelijker zal worden zo ver mogelijk is voor mij in de uitleg en bewoordingen die ik zal mogen gebruiken.

Ook zal ik directer worden in de uitspraken deze mensheid klaar te mogen stomen in zeer snel tempo om de energie van de bomen veel beter te gaan begrijpen.

De in de mens ogende natuurrampen zullen nu zo extreem grote mate aannemen dat geen enkele cent of dollar hier nog toereikend voor zal zijn,

slechts de gezamenlijke wilskracht van alle mensen samen KAN de aarde sturen in haar energie..

Waarheden in alle vormen zullen naar buiten worden gebracht, dit zal het einde betekenen van vele regerende leiders hier op aarde.


Rene van den Brink