Saturday, November 13, 2010

Overstromingswaarschuwingen Belgie .. rampenplan in werking getreden... ( de standaard.be)

Alarmpeilen beken Vlaamse Ardennen overschreden

Zaterdagvoormiddag zijn de alarmpeilen van verschillende beken in de Vlaamse Ardennen overschreden en worden op sommige plaatsen historisch hoge waterstanden gebroken.

Hulpdiensten handen vol door wateroverlast

Zaterdagvoormiddag bereikten de waterstanden in de Marie Borrebeek (Etikhove) en de Molenbeek (Nukerke) het alarmpeil en braken het historische maximum.

De Zwalmbeek in Nederzwalm bereikte ook het alarmpeil, maar daar worden in de namiddag wellicht pas maxima verbroken. De Maarkebeek (Etihove) staat bijna aan het alarmpeil en zal ook het historische maximum breken. De Plankbeek (Huise/Zingem) bereikte het alarmpeil, maar de waterstand is op retour.

De druk op een aantal waterlopen zal wellicht in de late namiddag verminderen als de Schelde laag water maakt.

Volg de situatie op de voet op www.overstromingsvoorspeller.be.