Monday, November 08, 2010

Gammaflitsen... ( Faqt.nl)

Raadselachtige gammaflitsen uit één enkel gebied


Zeer korte gammaflitsen doen zich op dezelfde plek voor. Wat is hier aan de hand?

Er is iets dat in staat is in een tiende van een seconde extreem veel energie uit te braken. Een verdampend zwart gat misschien? Het probleem: waarom concentreren de flitsen zich dan niet in het centrum van de melkweg, maar aan de andere kant?

Wat zijn extreem-korte gammaflitsen?

Gammastraling is net als licht, warmtestraling en radiostraling een vorm van elektromagnetische straling. Het verschil is: gammastraling is uiterst energierijk. Gammaflitsen zijn zeer kort durende uitbarstingen van gammastraling. Er zijn verschillende soorten gammaflitsen, variërend in golflengte en tijdsduur. Sommige zijn terug te voeren op neutronensterren die op elkaar storten.


Extreem korte gammaflitsen komen vooral uit één deel van de hemel.
De soort waar het hier om gaat, VSGRB’s, “very short gamma radiation bursts”, of extreem korte gammaflitsen, is extreem fel. De flits duurt een tiende seconde. Dit type uitbarstingen is onregelmatig over de hemel verdeeld: ze liggen geconcentreerd rond een punt zestig graden verwijderd van het punt tegenover de kern van de Melkweg, iets boven de sterrenschijf van de melkweg.

Zwart gat en Hawkingstraling
Begin november concludeerden een aantal wetenschappers daarom dat de bron lokaal, binnen ons melkwegstelsel moet zijn en, meer precies, waarschijnlijk bestaat uit kleine verdampende zwarte gaten uit de laatste tiende seconde van hun bestaan.

Deze kleine zwarte gaten zouden dan ontstaan moeten zijn tijdens de Big Bang en zich in een halo rond het Melkwegstelsel bevinden. Een mini-zwart gat met een massa zo groot als een berg, een miljard ton, zou anno nu exploderen.

Zwarte gaten hebben, voorspelde Hawking, een temperatuur. In de buurt van de waarnemingshorizon, een schil om een zwart gat waarbinnen alles wordt opgeslokt, komt straling vrij: hoe kleiner het zwarte gat, hoe heter en hoe meer straling er vrijkomt. Het gevolg: aan het eind ontstaat een stortvloed van extreem krachtige straling en het zwarte gat verdwijnt in het niets.

In een kunstmatig zwart gat is deze Hawkingstraling al daadwerkelijk waargenomen.

Klopt die theorie wel?
Er is geen logische reden waarom de zwarte gaten op een kluitje bij elkaar moeten zitten, anders dan in het centrum van de melkweg waar de zwaartekracht het sterkste is. Als het gas in de schijf van de melkweg de gammastraling blokkeert, zou je een concentratie van gammaflitsen boven het centrum verwachten. De concentratie zit ruwweg juist aan de andere kant, waar er nauwelijks materie is.


De melkweg en haar naaste buren. De gammaflitsen komen uit de richting van het centrum van de Lokale Groep.
Andere verklaringen

Waarmee we op andere mogelijke verklaringen komen. Onze melkweg maakt met het Andromedastelsel, M31 en nog een handvol kleinere stelsels deel uit van de Lokale Groep. De gammaflitsen komen uit de richting waar de grote massa van de Lokale Groep zich bevindt, zie afbeelding. Mogelijk gaat het dan om ontploffende zwarte gaten die gevangen zijn in het zwaartekrachtsveld van de Lokale Groep.