Monday, October 18, 2010

Zorgverzekeraars wereldwijd onder de loep... ( MEERDERE MEDIA)

Misselijkmakende praktijken zorgverzekeraars lopen spuigaten uit.. ( MEERDERE MEDIA.. )

Meer en meer word de genadeslag toegekend aan chronisch zieken in Nederland. Zorgverzekeraars die op alle manieren proberen geld te verdienen aan zieke mensen loopt de spuigaten uit.

Is het niet de "eigen bijdrage" die betaald moet worden BOVENOP de "eigen risico" en maandelijkse premie dan is het wel de kosten die maandelijks ervoor zorgen dat mensen op bijstandsniveau niet meer rond kunnen komen van hun inkomen.

De werkelijk onbeschofte manier waarop telefonistes te werk gaan mat dit is UW probleem loopt idem de spuigaten uit.

Nederland word op dit moment de nek omgedraaid door een overheids systeem welke niet meer functioneerd op zorgstatus maar overgeleverd word aan een systeem waarbij slechts enkele mensen stinkend rijk achteroverleunen geld verdienende aan het met opzet de dood in jagen van Chronisch zieken. Meer en meer komen nu stemmen op juist die zorgverzekeraars gezamenlijk voor het gerecht te slepen en hun verantwoordelijk te gaan stellen voor het onverantwoordelijk en opzettelijk veranderen van goedkopere medicaties aan chronisch zieken.

Het uitstaan van rekeningen word meer en meer een probleem voor de gehele staat en zorgt meer en meer dat mensen hun normale premie niet meer zullen kunnen betalen.

De ongeooflijke machtstatus van ziekenhuizen en zorgverzekeraars en instellingen zorgen ervoor dat erg veel mensen zelfmoord plegen en het niet meer zien zitten.

Het is werkelijk te bizar voor woorden dat grote directeuren van ziekenhuizen zich overal heen laten brengen in peperdure auto,s betaald door u als medebewoners van het ooit zo zorgelijke Nederland. Hoe is het uit te leggen dat er op de kosten van ziekenfondsen bezuinigd moet worden maar de directeuren zich als " koning" en "koningin" laten rondrijden door heel Nederland.

Het is duidelijk dat het kapotmaken van Nederland mede te danken is aan de zorgverzekeraars welke erop uit zijn zoveel mogelijk mensen als wanbetaler aan te wijzen en een schuld toe te kennen om zoveel mogelijk geld toe te kennen aan hun directeuren financieel verantwoordelijken.

Mij verbaasd het nog hoeveel mensen toe laten en hun dingen af laat pakken zoals zelf hun mensenleven. Niet alleen mij is het onmogelijk geworden nog in deze wereld te overleven. Ook ouderen en met name chronisch zieken word het onmogelijk gemaakt nog enige vorm van droge boterham en water IN NEDERLAND op hun bord te krijgen. Nog dit jaar voorspeld ik Afrikaanse grote problemen ook in Nederland.

De werkelijk onbegrijpelijke manier van zorgverzekeraars mensen als wanbetaler aan te wijzen omdat ze dakloos zijn en hun premie niet meer kunnen betalen is dan ook zeer zorgelijk te noemen.. Ik roep dan ook de vraag op aan wie de premie betaald moet worden aan de directeur met de grote limosine voorgereden bij de ziekenhuizen terwijl aan de achterzijde de doden worden afgevoerd door dit toelaten of..

Hoe lang kan de weegschaal nog aan de zijde staan van groot geldbezitters en oplichters welke er puur op uit zijn mensen als wanbetaler aan te wijzen en zelf van alle gemakken te voorzien..

Ik ben liever wanbetaler dan een moordenaar...

Ik kan mijn premie niet meer betalen NOG mijn eigen risico nog mijn eigen bijdrage..

Ik vraag me af wat er werkelijk erger is de paar mensen die deze dingen verzinnen of de miljarden mensen die het toe laten dat dit zover moest komen...


De weegschaal is voor zorginstellingen zoals Tandartsen en doktoren aan de andere zijde komen te staan.. meer en meer mensen staan als "wanbetaler" te boek en kunnen niet meer rondkomen van een bestaan wat slechts in maanden tijd kapot is gemaakt door een aantal mensen die erop uit waren geld verdienen BOVEN te stellen aan het gezond en gelijkmatig behandelen van mensen.

De goedkoopste maandelijkse premie van onder andere Menzis is ongeveer 94,- daar bovenop betaal u nog eens uw eigen risico en uw eigen bijdragen.. hoe ver moet dit nog gaan in Nederland..

Kabinet Rutte WORD WAKKER voordat dit te laat is...

ZIEK ZIJN IN NEDERLAND IS U VERBODEN, NIEMAND WIL U HEBBEN, IEDEREEN NOEMT U WANBETALER MAAR BEN LIEVER EEN WANBETALER DAN MOORDENAAR...


WANT WIST U DAT: DAKLOZEN ZONDER UITKERINGEN VERPLICHT ZIJN PREMIE TE BETALEN..

DAKLOZEN PER MAAND RUIM 529 EURO MOETEN BETALEN ZONDER DAAR OOK MAAR ENIGE VORM VAN HULP VOOR TERUG TE KRIJGEN ENKEL PRATEN..

lEGER DES HEILS DE OVERMACHT NIET MEER AANKAN EN ZICH ZELFS TERUG TREKT OP VEEL PLAATSEN..

OVERHEIDSYSTEMEN ZO ZIJN GEBASSEERD DAT ENKEL GELD VERDIENEN BELANGRIJK IS.. NIET HET GEBRUIK OF DE GOEDE DUUR DAARVAN...

POLITIE EN OVERHEIDSYSTEMEN GEBASSEERD ZIJN OP GELD VERDIENEN EN NIET MEER OP HULPVERLENING EN OPLOSSEN VAN DELICTEN..

GEMEENTEBESTUREN SAMENSPANNEN MET PROJECTONTWIKKELAARS OM IN HEEL NEDERLAND DIEZELFDE WONINGBOUW EN UNIFORMITEIT DOOR TE VOEREN EN PRIJZEN ZO ONBESCHOFT DUUR MAKEN DAT DE KLEINE ONDERNEMER DE NEK WORD OMGEDRAAID EN LEEGSTANDEN DE BINNENSTEDEN EN FABRIEKSTERREINEN "SIEREN"

U BELASTING BETAALD AAN EUROPA OM DE PRIVE JETS TE BETALEN..

WIST U DAT HET OUDE KABINET BALKENENDE LUXUEUS VLOOG NAAR ALLERLEI LOKATIES TEN BEHOEVE VAN ONZE ZORGSTAAT..
WIST U DAT BELASTINGDIENSTEN MET OPZET AANSLAGEN VERSTUURDEN OM MENSEN DWARS TE ZITTEN ( DIVERSE BRONNEN.. ELSEVIER ETC..) HET IS EEN SPELLETJE GEWEEST MENSEN DWARS TE LIGGEN DOOR MIDDEL VAN AANSLAGEN EN SCHULD AAN TE PRATEN..)

HOE LEGT EEN OVERHEID NOG UIT DAT DEURWAARDERS WELKE IN HET VERLEDEN ZIJN VEROORDEELD VOOR STRAFBARE FEITEN NU VRIJUIT GAAN EN MENSEN BLIJVEN OPLICHTEN.. HOE LEGT EEN OVERHEID U NOG UIT DAT DE CRIMINEEL ALLE HULP KRIJGT MAAR DE SLACHTOFFERS AAN HUN LOT OVERGELATEN WORDEN JAAR IN JAAR UIT...

HOE LEGT EEN OVERHEID UIT DAT ZIJ ZELF ZICH VERRIJKEN EN TEGOEDDOEN AAN ARMEN EN CHRONISCH ZIEKEN EN DAT AMBTENAREN TOT OP HET HOOGSTE NIVEAU ZICH VERRIJKEN DOORDAT ZE AANDEELHOUDERS ZIJN VAN BEDRIJVEN DIE "GEPREZEN" WORDEN OMDAT HET GEBRUIK VAN DAT PRODUCT ZO GOED IS...

HOE LANG VRAGEN WIJ MENSEN ONS NOG AF HOE DICHT CRIMINALITEIT EN TERREUR LIGT BIJ DE ARMOEDE GRENS WERELDWIJD TE WILLEN OVERLEVEN...

IK WEET WEL ZEKER DAT DE REGERINGSPARTIJEN IN NEDERLAND EN DE OVERHEIDSSYSTEMEN ZICHZELF DE STROP HEBBEN OMGEHANGEN OMDAT DE BEVOLKING DE SITUATIES SPUUGZAT ZIJN GEWORDEN, IK VOORZIE DAN OOK ZEER SNEL GROTE RELLEN EN BURGEROORLOGEN WERELDWIJD OM DE SYSTEMEN WEER IN GOEDE ORDE TE HERSTELLEN. U BEHOORD TE ZORGEN VOOR DE ARMEN, VOEDSEL WELKE IN OVERVLOED AANWEZIG IS OP AARDE TE GEVEN AAN ARMEN, ERVOOR TE ZORGEN EN TE VOORKOMEN DAT MENSEN ZIEK WORDEN IN PLAATS VAN ZIEK MAKEN EN DAN DE MENS ALS SCHULDIG TE VERKLAREN..

AL DEZE MENSEN VERGETEN SLECHTS EEN DING DAT DE GODEN TERUG ZULLEN KEREN IN ALLE ZINNEN DES WOORDS EN DAT DE TIJD VAN GERECHTIGHEID IS AANGEBROKEN EN AL DEZE MENSEN OP DE WEEGSCHAAL ZAL PLAATSEN VAN DE VEER DER mA AT.

nIEMAND ZAL AAN DEZE WEEGSCHAAL ONTKOMEN...

TRIEST WERKELIJK TRIEST TE NOEMEN DAT EEN AANTAL MENSEN HIER OP AARDE DIT ZOVER HEBBEN KUNNEN LATEN KOMEN..

ER ZIJN REEDS STAPPEN IN BEHANDELING DEZE MENSEN VERANTWOORDELIJK TE STELLEN VOOR HUN WANDADEN.

dIT BERICHT IS GEZAMENLIJK OPGESTELD MET MEERDERE MEDIA.