Friday, October 22, 2010

Nederlands rechtbanksysteem in opspraak in buitenland

De Nederlandse rechtbanken zijn in opspraak geraakt in veel landen. De manier waarop rechters en advocaten te werk gaan is ver buitensporig te benoemen. Zogeheten "theekransjes" en "vriendenbezoekjes" zorgen veelal voor vooraf besproken rechtzaken waardoor geen eerlijke rechtsgang meer plaatsvind.

Op veel manieren word buitensporig omgegaan met een systeem waaraan de rechtbanken zich eigenlijk volgens Europese wetgevingen behoren te houden.

Meerdere landen hebben hun pers inmiddels afgestuurd deze wijze nader te bestuderen omdat het niet mag vooraf met elkaar over rechtzaken besprekingen te hebben of zelfs een mening vooraf te hebben over de rechtsgangen.

De manier waarop deze zaken aan het licht zijn gekomen valt te betreuren maar is OOK in de zaak Wilders te zien en zeker te betreuren waar rechters al vooraf een oordeel hebben zonder ook maar enige vorm van "eerlijke uitspraak" te doen.

Nederland is geen democratie meer als we kijken naar de rechtsgangen, al jaren word er melding gemaakt van slachtoffers die het onmogelijk kunnen bevatten dat de dader vaak binnen enkele jaren weer op straat loopt en de verloren en vaak overleden personen nooit meer terug te halen zijn.

meer en meer komt de rechtsgang in Nederland in opspraak met name door de vriendjespolitiek die daar al jarenlang gaande is, het hebben van een theekransje is dus ook voor rechters en veel advocaten een reden hun beroepsgeheim onderling te bespreken... tot hoeverre mag dit gaan.. Hier zijn mensen van het hoogste recht inmiddels op ingedoken.

Is er daadwerkelijk een eerlijke verhouding gaande van de rechtzaken of is ook hier het geld wat de overhand heeft genomen .. Na veel mensen gehoord te hebben is helaas dit laatste waar..

De onderzoeken zijn gedaan door buitenlandse media en worden nog verder uitgewerkt.

Het Nederlands rechtsysteem zal zeer zwaar onder vuur komen te liggen. De manier waarop met getuigen en mensen word omgegaan is werkelijk onbeschoft en zelfs onebgrijpbaar of zelfs onmenselijk. Het is natuurlijk voor veel mensen niet te begrijpen dat slachtoffers veelal aan hun lot worden overgelaten en van instelling naar instelling gestuurd worden en niet geholpen worden. Maar dat de daders in instellingen alles krijgen wat ze nodig hebben om maar weer in de samenleving te kunnen gaan functioneren. De veelal oneerlijke samenhang tussen de rechtbanken mensen ook nog eens wanbetalers te benoemen gaat volgens ons zeggen veel te ver..

Er zou veel meer gekeken moeten worden naar de oorzaak ACHTER de "wanbetaling" en waarom de problemen zo zijn ontstaan. Het is niet ondenkbaar dat de weegschaal van delicten inmiddels aan de andere zijde terecht is gekomen en dat de problemen nu op het bord terugvallen van rechters, advocaten en de rechtgang met haar overheidsystemen.

Hoe lang kan dit nog door gaan mensen die slachtoffer zijn te bestraffen en de mensen die wat op hun geweten hebben alles te geven wat hun """toekomt""....

Er word een spoor van bewijzen gevolgd waarbij mensen of bedrijven met veel geld voorrang krijgen op rechtbanken en mensen die afhankelijk zijn van prodeoadvocatuur op de achterbank worden gezet en alle bewijslast van tafel word geveegd.

Een aantal weken geleden kwamen ook al berichten binnen van belastingmedewerkers die met opzet aanslagen verstuurden naar mensen om puur die personen dwars te liggen. Ook hier zijn mensen veel te ver gegaan in hun eigenlijke bedrijfsvoering en zouden de mensen eigenlijk per direct uit hun ambt moeten worden gezet.


Hoe lang nog kan dit doorgaan.. ( zie ook buitenlandse media.. )