Sunday, October 24, 2010

Capitol Washington en pad der verlichting... ( zie bijbel en Peanal gland... aansturen van gedachten..)