Friday, October 22, 2010

T.N.X ( Namens moeder Eywa, namens moeder aarde, namens alle Goden, T.N.X...( afbeelding geeft weergave weer van boodschap in AvAtAr.. de hoornen geblazen waren de kelk de bloem is de verbintenis van alles de boom de stroom van al het leven en de draden van het muziekspel als de electrische belijningen van het volgen van muziek trillingen en frequenties.) ALs de hoornen geblazen worden en de trommen geslagen worden zal de wedergeboorte plaatsvinden.. wie wil zien ZAL ZIEN... ( betreft de hoge en lage frequenties van moeder aarde in de vorm van alle materie, kelk is arendskelk en hoorn, paddestoel is de trom ofwel lage frequentie..)

Als wij mensen allemaal tot het besef komen dat we slechts een onderdeel zijn van de circle of life waarin wij allemaal met elkaar verbonden en verweven zijn. Dan is voor veel mensen geld niet meer belangrijk, en kan het ontrekken van de grondstoffen uit onze aarde stil gezet worden en kan opnieuw gebouwd worden aan het herenigen van onze aarde en alles wat daaraan verbonden is.

Lang werd niet stilgestaan bij de verwevenheid van onze aarde en ons universum waarbij alles in rond en over elkaar heen verweven is tot in het diepste van onze ziel.

De mens is onderdeel van de circle of life waar wij energie mogen lenen, doorgeven en weer terug mogen geven aan alles wat ademt en leeft en weer sterft in en om ons heen, WIJ zijn eyway wij voelen eywa.. we horen haar zonder dit te beseffen huilend diep van binnen ons.

Met enorm veel trots mogen we laten zien hoe immens diep de ziel van binnen ons de trillingen opvangt van natuur flora en fauna ALS we dit willen zien, ALS we dit willen voelen en ALS we dit willen horen.. we kunnen enorm veel willen meer dan onze wilskracht denkt op dit moment. ons brain wrd nog maar voor 25 % gebruikt en zonder dit te beseffen denken we het ons makkelijker te maken nog minder van ons brain te gaan gebruiken en alles over te laten aan computers..

WILLEN wij dit wel, wil ik dit wel,.. ik geloof erin dat de fantasie en de wilskracht van ons mens zijn wonderen kan verichten wij met zijn allen bij elkaar, Ik geloof erin ondanks alles wat mij aangedaan word dat de mens vauit goedheid gecreerd is in onze evolutie om een immens belangrijke taak te gaan volbrengen om de levens weer terug te mogen gaan creeren in deze galaxy.

Ik geloof erin dat wij mensen gecreerd zijn met een belangrijke taak elkaar te helpen. Ik geloof er nog steeds in dat wij als mensen wel die mogelijkheid hebben levensvormen etc nog te redden en dingen te behoeden voor uitsterven.

Ik geloof erin dat wij als mens het besef behoren te leren van jongs af aan zo vroeg mogelijk nog voordat wij onze kinderen die eerste woordjes kunnen leren dat wij vanuit het diepste innerlijk behorende een te zijn tot een geleende energie welke opbouwd, afbreekt, sterft en weer opnieuw herboren zal worden MITS we erin willen geloven.

Names de crew van AVATAR willen ook wij u bedanken voor de ongelooflijke mooie kennis die wij hebben mogen ontvangen, de intens mooie gave die wij hebben mogen doorgeven en de onwijs mooie innerlijke kracht die wij allen gevonden hebben niet meer afhankelijk te zijn van dure rekeningen, dure gecreerde schulden, dure horloges welke straks geen cent meer waard zijn, nee ik of WIJ mogen zeggen dat we ons de rijkste innerlijke mensen voelen bij de kennis en de gratie van onze goden.

Het is niet het ontrekken van de grondstroffen en het geld wat gewonnen was op onze aarde wat de mens slecht maakte, het is slechts de wilskracht te WILLEN veranderen en open te staan om de heilige graal te kunnen en willen zien.. Het zit allemaal diep van binnen in JOU innerlijk in JOU ziel daar leeft eywa diep in JOU...

Voor de mensen die willen weten en geduldig waren aan het einde van de film van AvAtAr zat nog deze vrijwel verborgen boodschap van Moeder Natuur MOEDER Ayiwa...
vAvtvr

T.N.X namens moeder natuur, wij hebben gecreerd volgens het grote plan, wij hebben de trillingen mogen bezingen volgens het plan, wij hebben mogen zien volgens het plan, wanneer ziet u het... We hebben niets gewonnen met geld verdienen en grondstoffen uit onze aarde te ontrekken, we hebben pas gewonnen als we een einde maken aan het ontrekken en een nieuw begin toe gaan laten ook in ons leven alles weer terug te gaan creeren wat wij als mens van onze aarde ontnomen hebben.

alles weer te mogen zien zoals het bedoeld is vanuit de bovenen en natuurgenen, de natuurwetten zoals Ma at en heqat behoren tot de les nummer een te zijn op uw scholen, u hoort diegene te zijn die de ogen van UW kinderen tot in de verre en nabije toekomst zal mogen doen openen allert te zijn, voorbehouden te zijn en vooral beseffend en bewust te zijn dat wij allen slechts geleend zijn in alle zinnen des woords niet alleen verplichtend aan onze aarde toe maar aan alle planeten en het buitenaards leven in en rondom ons heen.

Want micro zal macro zijn en macro micro.. het kleinste zal het grootste zijn en de breedste de smalste niets zal datgeen nog zijn wat het lijkt. Niets zal datgene nog zijn van waarde wat door mens geschapen is zichzelf machtiger te maken tegenover het god willen zijn, niets zal hen meer nog het gevoel van rijkdom schenken dan de eigen omgeving hun geld zal slechts nog een kladje zijn in de enorme tegenwaarde van de wetenschap van het heden, nu en de verre en nabije toekomst..

Ik mocht en ik mag zien zoals boven bedoeld heeft met ons, mijn pogingen dit aan u te mogen laten zien zijn in alle zinnen des woords bij verre na al gelukt. de Boodschap word verspreid zonder dat enig iemand dit ooit door heeft gehad, in het diepste geheim via uw innerlijk uw ziel.

U heeft gecreerd vanuit liefde zonder dit te kunnen weten zonder te kunnen zien zonder te kunnen voelen omdat u nog niet voldoende bewust was van datgeen wat gaande is.

De wereld waarin wij nu leven is niet gericht op waarheden, de nieuwe wereld die nu spoedig gecreerd zal worden van boven en diep van binnen uit zal tot in de diepste zinnen des woords gericht zijn op waarheid, opvolgen en houden aan natuurwetten. alleen deze wetenschap zal de mensheid omhoogtrekken in een nieuwe cyclus van levens voor zeer lange duur.

De wereld van nu gecreerd op geld en lucht is niets meer dan een straks weggewaaid papierd en fod waar geen enkele waarde meer aan zal worden gehecht omdat samenlevings verband hoger komt te staan dan enige vorm van goud en of geld.
De kennis van het vastzetten en opslaan van informatie in bijvoorbeeld diamanten en of edelstenen behoord dan tot het heden..


Juist daarom heb ook ik mogen leren u te zijn.

In geschrifte geschreven:

UW wedergeboorte zal spoedig plaatsvinden..


T . N . X

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink