Saturday, October 09, 2010

Voorspellingen natuurrampen zijn te koppelen aan (vlucht)gedrag mensen... ( www.ge-di-christi-re.com gedrag mens en dier te herkennen als baken ..

'Friese dorpen leven door zonder winkels' ( dit bericht is Telegraaf)

LEEUWARDEN - In bijna de helft van de dorpen in Noord-Friesland verdwijnen de komende twintig jaar alle essentiële voorzieningen. Toch blijven de bewoners er wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Leeuwarder Courant van zaterdag.

De krant liet onderzoek doen onder 1025 dorpsbewoners en hield gesprekken met ondernemers. De elf Noord-Friese gemeenten tellen in totaal 238 dorpen en buurtschappen. Als belangrijkste bijdrage aan de leefbaarheid in een dorp zien de bewoners de supermarkt en de dorpskroeg of het café-restaurant. Daarnaast vinden bewoners de halte van een lijnbus, huisartsenpraktijk en openbare basisschool belangrijk, evenals een pinautomaat en sportverenigingen.

Als deze voorzieningen verdwijnen, leidt dat volgens de onderzoekers niet tot een verhuisgolf. Gezinnen met opgroeiende kinderen blijven en doen hun boodschappen per auto in de stad. Zij geven minder om dorpsvoorzieningen.