Wednesday, October 13, 2010

Havenmonding Caesarea.. ( overstromingen Middellands Zeegebied veel recentelijker....)Ook aan de havenmonding van Caesarea is duidelijk te zien dat het water vroeger veel lager moet hebben gestaan, Op de contouren is overduidelijk de oude havenmondig te zien van de vroeger veel grotere haven.

De stad Caesarea maakte dus onderdeel uit van diverse zeer rijke handelsteden langs de vroegere binnenmeren welke via rivieren bereikbaar waren.

We zullen hier nog op terug komen.