Saturday, January 15, 2011

Waterschappen "voorkomt" overstromingen Achterhoek.. ( rtl)

Overstromingen Achterhoek voorkomen

In de Achterhoek komt een gebied bij de plaats Bredevoort onder water te staan. Het waterschap Rijn en IJssel heeft dat besloten om overstromingen op andere plaatsen te voorkomen.

Door de hoge stand van de Boven-Slinge en de Oude IJssel dreigt wateroverlast in Bredevoort en Aalten. In 2008 werd het overloopgebied ook gebruikt om overtollig water op te vangen.

Waterschappen letten ook goed op de stand van de Rijn, maar verwachten daar geen problemen. Het water stijgt waarschijnlijk niet zo hoog dat er dijkbewaking nodig is.