Thursday, January 06, 2011

WARNING pole shift 2010 - 2012

Overal wereldwijd zullen nu de gevolgen zichtbaar worden van het shiften van de polen.

Waarschuwing geld voor de gebieden waarbij vulkaangas op NIEUWE lokaties naar buiten gaat komen.

Ook dit patroon zal opnieuw de levensbloem patronen aan gaan houden en zullen voor totale veranderingen zorgen van de leefomgevingen.

Waarschuwingen zoals eerder vermeld over te gaan tot evacueren van de eerder genoemde gebieden blijven van kracht!

We naderen nu de dangerzone waarbij waarschuwen voorbij is en de mens zich op moet gaan maken voor grootschalige verplaatsingen wil ze overleven.

www.ge-di-christi-re.com

www.reflectionmaat.blogspot.com