Saturday, January 22, 2011

Vogels gedessorienteerd... ( niburu/ Newscientist)

Verandering aardmagnetisch veld desoriënteert vogels

Vogels hebben een kompas aan de achterkant van hun ogen wat geactiveerd wordt door middel van licht.

Mogelijk worden in dit kompas elektronen in een kwantumstaat vastgehouden, wat de vogels vervolgens helpt langs het aardmagnetisch veld te navigeren.

De exacte mechanismen zijn nog onduidelijk. Zo wordt van duiven gedacht dat ze kleine magnetietdeeltjes in hun snavel hebben. Van het roodborstje wordt aangenomen dat het zich oriënteert door middel van chemische reacties die in gang gezet worden door licht.

Zevende zintuig

Het gaat hierbij om het zogenaamde RP (radical pair) mechanisme. Het wordt ook wel magnetovisie genoemd of het zevende zintuig bij vogels. Bij dit mechanisme worden twee elektronen en één molecuul gestimuleerd en schiet vervolgens één hiervan naar een tweede molecuul.

Hoewel de twee elektronen afgescheiden zijn, worden ze tijdens het bewegen verbonden middels kwantumverstrengeling.

Magnetisch veld

Het magnetisch veld van de Aarde kan de uitlijning van de bewegingen van de elektronen veranderen, waardoor de chemische eigenschappen van de betrokken moleculen veranderen. Een vogel kan vervolgens de concentratie van chemische stoffen op bepaalde punten gebruiken om zich te oriënteren.

Erik Gauger van de Universiteit van Oxford heeft getest hoelang de elektronen verstrengeld blijven. Europese roodborstjes werden tijdens hun trekseizoen blootgesteld aan veranderende magnetische velden.

Het resultaat was dat een magnetisch veld van 15 nanoTesla, minder dan een duizendste van de kracht van het aardmagnetisch veld, genoeg was om de vogels te desoriënteren.

Een veranderend magnetisch veld verstoort het magnetische compas van de vogels terwijl de elektronen verstrengeld blijven. Bij een zwakker magnetisch veld duurt het langer om de bewegingen van de elektronen te veranderen.

Bron: Newscientist.com