Tuesday, January 04, 2011

Verschuiven klimaatzones een onvermijdbaar feit...
Sattelietfoto,s liegen er niet om, Sahara die verdwijnt uit Afrika en oprukt richting China.

De zware regenval in Afrika zorgt voor een enorm tempo veranderend landschap.

Doordat de Sahara wind ook uit Egypte het zand weg waait worden ook de daadwerkelijke contouren zichtbaar waarop de piramide complexen staan gebouwd.

Pas dan zal iedereen gaan geloven dat het vele geroep hier op deze site een keihard feit zal zijn geworden en is de tree of abundance zeer duidelijk zichtbaar geworden.