Saturday, January 08, 2011

SAMEN WONEN SAMEN WERKEN....


Op veel plaatsen in Nederland moet de grote vraag gesteld gaan worden of de rampenplannen wel kloppen en uitgewerkt kunnen worden.

Nu duidelijk word dat ruim 2.500 hulpverleners bloot zijn gesteld aan zeer kankerverwekkende stoffen tijdens de brand van de week in Moerdijk moet de vraag gesteld worden of Nederland wel goed beseft hoe immens gevaarlijk we omgaan met fabrieken met name in woonomgevingen en of dichtbij woonkernen.

In veel gebieden waaronder Venlo, Veenendaal, Amsterdam, Rotterdam Breda enz staan zeer zwaar chemische fabrieken midden in woonkernen en kan een enkele brand al zorgen voor een zeer grote catastrofe waarbij tienduizenden zo mogelijk zelfs honderduizenden slachtoffers kunnen vallen.

Met name het toelaten en niet mee willen werken aan het verhuizen van deze fabrieken word in veel woonplaatsen als een zeer groot probleem gezien.

met name woonkernen Amersfoort Veenendaal Ede welke de afgelopen jaren flink zijn uitgebreid zouden veiliggesteld moeten worden door de fabrieken met zelf grote spoed te gaan laten verdwijnen of verplaatsen uit de woonkernen.

Waar je ook navraag doet, wie je ook spreekt van de Nederlandse overheid er word geen gesprek aangegaan of antwoorden gegeven om tot oplossingen te komen. Vreemd is te noemen dat vooral leidinggevenden in verzorgingstehuizen oudercentra,s wooninstellingen voor gehandicapten of hulpbehoevenden NIET eens weten wat te doen of wat vluchtgangen zijn en welke richting de mensen op moeten gaan.

Na enig onderzoek in de regio Ede Wageningen Rhenen Veenendaal Amersfoort word al snel duidelijk dat geen enkele leidinggevende in tehuizen of hulpbehoevende instellingen op ten minsten rampenplannen klaar hebben liggen als er een ramp gebeurd. Liften die niet meer gebruikt kunnen worden, instalaties die niet meer werken om mensen te kunnen waarschuwen of telefoons en radio welke geen signalen meer uit zullen kunnen sturen..

Nederland is op geen enkele manier voorbereid op natuurrampen en of catastrofes.. wie je ook spreekt.. Het word nu toch ECHT de hoogste tijd dat niet alleen de overheid tot stappen overgaat voor goede plannen te zorgen maar ook de hulpverlening zelf nu mee gaat helpen goede plannen in elkaar te zetten en de verantwoordelijkheid niet enkel bij overheden legt maar ook bijzichzelf de vraag moet stellen of JIJ wel verantwoordelijk wilt zijn voor vele slachtoffers die zullen vallen tijdens rampen omdat ook JIJ niet goed bent voorbereid op wat komen gaat.

Dit is dus niet enkel een bericht maar ook een duidelijke oproep aan iedereen de verantwoording bij JOUZELF te leggen navraag te gaan doen wat het rampenplan in jou omgeving inhoud en waar je heen moet zodra er wat gebeurd of wie je kan bellen of oproepen tijdens calamiteiten...

Die verantwoording ligt niet bij de overheid maar regelrecht ook bij JOU als leidinggevende...

Dit bericht is opgemaakt op advies van diverse mensen waaronder de Nederlandse overheid.. de verantwoording ligt ook bij U....daar in Nederland steeds meer vrijwilligers worden gevraagd in verzorgingstehuizen maar zij niet de bevoegdheid hebben te mogen helpen moet de vraag nu gesteld gaan worden waarom er geen goede rampenplannen zijn in tehuizen instellingen en veelal overheidsinstanties..

Met name de bezuiningen zorgen ervoor dat op veel plaatsen niet eens meer een huismeester aanwezig is en bewoners dus aan hun lot worden overgelaten..

Belangrijk te weten:

Waar gaat of kan u heen tijdens calamiteiten zodra de overheid u niet kan helpen..?
Heeft u spullen in huis een aantal dagen te kunnen overleven tijdens calamiteiten..?
Heeft u met familie en of vrienden plaatsen afgesproken waar u eventueel heen gaat zodra er sprake is van calamiteiten...?
Heeft u bij voorzorg mondkapjes in huis in geval van calamiteiten...
Wat doet u zodra radio tv verkeer u niet meer kan waarschuwen maar u afhankelijk bent van geruchten..
Wat doet u als de overheid geen geluidswagens meer in kan zetten..
Heeft u met familie vrienden en of kennissen afpsraken gemaakt omtrent calimiteiten.. zonder UW hulp is de overheid nergens..
Weet u waar nooduitgangen zijn en zijn deze dusdanig vrij toegankelijk of staan veelal spullen voor vluchtwegen of zijn deuren zelfs vaak op slot...
Weet u waar blusapparatuur staat en weet u op welke manier deze gebruikt kunnen worden, tijdens calamiteiten kan het zijn dat hulpverlening erg lang op zich laat wachten en levens af kunnen hangen van uw hulp..
Heeft u kaarsen, water en evt houdbaar eten in huis evt een aantal dagen of weken te kunnen overleven mocht de hulpverlening u niet kunnen bereiken..
Heeft u rekening gehouden met uw huisdieren, wat doet u laat ze niet aan hun lot over en laat ze al helemaal niet los, een hond of kat in nood kan tot gevaarlijke situaties leiden..
Wat doet u tijdens het loeien van de sirenes maar wat doet u ook als de sirenes nu eens niet werken en hulpverlening niet ter plaatse kan komen..
Wat doet u als uw telefoon niet meer werkt en familie kennissen of vrienden niet meer bereikbaar zijn..
Spreek duidelijk met kinderen plaatsen af waar zij heen moeten of kunnen gaan zodra er sprake is van calamiteiten.. geef desnoods polsbandjes waarbij naam en adres staat omdat kleine kinderen veelal in geval van calimiteiten hun naam vergeten omdat de spanning hen teveel word..

spreek duidelijke plaatsen af als dit in de mogelijkheid ligt om paniek en chaos te voorkomen..

Wat doet u in nood... laat u uw medemens links liggen og gaat u ook over tot hulpverlening om SAMEN te werken tijdens calamiteiten en SAMEN tot oplossingen te gaan komen..

Wij als Embassadorion group zijn begonnen plannen uit te werken in de vorm van SAMEN WONEN SAMEN WERKEN..

De overheid is geen overheid zonder uw hulp... Stel vragen aan de aangewezen personen wat te doen en waarheen te gaan mocht dit mogelijk zijn deze verantwoording ligt toch volledig de volle 100 % bij uzelf als medebewoners van Nederland, Europa en de wereld..

Wie de chaos beschrijft brengt grote orde...

SAMEN WONEN SAMEN WERKEN...

Embassadorion group

world wide vision to be one..