Friday, January 07, 2011

Lezen aarde... micro en macro in elkaar verweven...


Door de micro en macro met elkaar te verbinden door de "brug" te bouwen kan eindelijk inzicht worden verschaft in wat komen gaat en wat exact is geweest.


Door de handen gezamenlijk ineen te gaan slaan en de kennis samen te voegen kan eindelijk een oplossing gevonden worden in het redden en veilig stellen van ons menselijk ras de komende jaren en maanden.

Door de micro en macro samen te voegen en met elkaar te verbinden is de brug ontstaan en de sleutel gevonden samen te gaan overleven.

( Lion king musicals: "there is so much to learn and to do.. "

laten we deze aarde en haar volledige mensheid in het goede keren...