Saturday, January 22, 2011

Don,t Shock..... secret symbols... Bernini mysterie..
Het is erg ver in de voorstelling bovenop het gebouw een demon te zien zitten die wachtende is op de vele miljoenen zielen die meegesleurd zullen worden de dood in tijdens het shiften voor 2012. De miljoenen Italianen worden meegetrokken de dood in zodra het gebied rond Rome zal wegzakken in zee.

De zittende duivel is de verst gezochte symboliek die we maar kunnen en ook durven bedenken. Ik hoop dat mensen in kunnen denken wat het ons deed toen we deze ontdekking deden.

Nogmaals geven we de waarschuwing af richting Italie dat het gebied rondom Rome op punt staat terug genomen te worden in moeder aarde.

Waarschuwing is voor velen niet te lang naar de afbeelding te kijken om dit geen extra kracht te geven omdat de gedachtenkracht die dit uitstraalt voor veel mensen levensgevaarlijk kan zijn. Het oproepen en uitspreken of plaatsen van symboliek als deze zou ten strengste verboden moeten worden puur vanwege de krachten en "gelogen" symboliek.

Het Bernini mysterie is voor Goden geen mysterie maar zal voor vele mensen om ons heen een ware maar harde openbaring zijn.

De Aardsdemon Papeh ook wel de slangdemon genoemd van het water is dus symbolisch bovenop het gebouw geplaatst om vanuit het onderbewuste van ons mens zijnde kracht en angst uit te zaaien onder de mensen om de chaos toe te laten.

Waarschuwing geld in alle zinnen des woords voor te bereiden op extreem grote veranderingen op aarde en de mensen in veiligheid te stellen voordat de zielroof kan plaatsvinden.


Citaat alle religeuze geschriften: De duivel zal u ontnomen worden van uw aarde, creatie van hemel op aarde zal plaatsvinden.. Wel is de vraag aanwezig hoeveel mensen de "duivel" zich met zich mee zal trekken de aarde in naar de onderwereld.

Ondergetekende.. RE