Friday, January 07, 2011

Alarmfase Oostelijke deelstaten Duitsland

In de Oostelijke deelstaten van Duitsland zorgt voor smeltwater voor extreem hoge waterstanden. In veel gebieden zijn rampenplannen in werking getreden en worden zakken zand gevuld om dijken te versterken.

Regio Berlijn maakt zich opnieuw op voor het hoogwater en de bevolking aldaar is opgeroepen rekening te houden met het hoog water.

Met angst worden de waterstanden in de gaten gehouden.